Vireilletuloilmoitus

 

 

Ilmoitus Soppeenmäen kerrostaloalueen asemakaavamuutoksen vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tutkia alueen täydennysrakentamismahdollisuuksia erityisesti Mastontien ja Erkontien välisellä pysäköintialueella.

Mielipide osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 11.5.2018 mennessä kirjallisena ympäristölautakunnalle osoitettuna.

------------------------------------------------------------------------------------------------
Ilmoitus Heinikon teollisuusalueen pohjoisosan asemakaavan muutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Asemakaavan muutosalue sijaitsee rautatien ja Uusi-Kuruntien välissä rajautuen eteläiseen teollisuusalueeseen.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä kaavoituksessa kaupungintalolla (Kuruntie 14) sekä kaupungin kotisivuilla www.ylojarvi.fi/kaavoitus (Vireillä olevat kaavat). Mielipide osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on toimitettava kirjallisena ympäristölautakunnalle osoitettuna 8.6.2018 mennessä, os. Ylöjärven kaupunki, PL 22, 33471 Ylöjärvi tai kaavoitus@ylojarvi.fi.


Sivu päivitetty 8.5.2018

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi