Vireilletuloilmoitus

 

 

Ilmoitus Soppeenmäen kerrostaloalueen asemakaavamuutoksen vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tutkia alueen täydennysrakentamismahdollisuuksia erityisesti Mastontien ja Erkontien välisellä pysäköintialueella.

------------------------------------------------------------------------------------------------
Ilmoitus Heinikon teollisuusalueen pohjoisosan asemakaavan muutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Asemakaavan muutosalue sijaitsee rautatien ja Uusi-Kuruntien välissä rajautuen eteläiseen teollisuusalueeseen.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä kaavoituksessa kaupungintalolla (Kuruntie 14) sekä kaupungin kotisivuilla www.ylojarvi.fi/kaavoitus (Vireillä olevat kaavat).

Ilmoitus Siltatien 2.vaiheen asemakaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta. Asemakaavan tavoitteena on jatkaa osayleiskaavan periaatteiden mukaisesti Siltatien asuinalueen suunnittelua.

Ilmoitus Vuorentaustan Hatolan alueen asemakaavojen ja asemakaavojen muutosten vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta. Asemakaavan tavoitteena on kehittää alueesta korkeatasoinen ja monipuolinen asuinalue, joka tukee katu- ja viherverkon jatkuvuutta

Ilmoitus alueen asemakaavojen ja asemakaavojen muutosten vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta.Asemakaavan tavoitteena on jatkaa osayleiskaavan periaatteiden mukaisesti Siltatien alueen suunnittelua keskustan läheisyyteen sijoittuvaksi kaupunkimaiseksi ja
joukkoliikenteeseen tukeutuvaksi asuinalueeksi.

Ilmoitus Kolmenkulman teollisuusalueen itäpuolen jatkon asemakaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta. Asemakaavan tavoitteena on laajentaa nykyistä yritysalueeksi asemakaavoitettua aluetta idän suuntaan noin 26 ha.


Sivu päivitetty 27.2.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi