Asemakaavayhdistelmät 1:5000

Asemakaavat ovat kartalle piirrettyjä, maankäyttöä ohjaavia suunnitelmia. Asemakaavoissa osoitetaan yksityiskohtaisesti alueiden käyttötarkoitus kaavamääräyksineen ja -merkintöineen.

Toistaiseksi kotisivulla ei ole kaavamääräyksiä ja -merkintöjä, vaan ne tilataan karttapalvelusta.

Asemakaavayhdistelmän tulostetta ei voi käyttää virallisena otteena rakennuslupaa tai muuta lupaa haettaessa. Asemakaavan ajantasaisuus tulee aina varmistaa kaavoituksen karttapalveluista tilattaessa kaavaotteita hakemusten liitteeksi.


Sivu päivitetty 5.7.2017

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi