Asemakaavayhdistelmät

Asemakaavat ovat kartalle piirrettyjä, maankäyttöä ohjaavia suunnitelmia. Asemakaavoissa osoitetaan yksityiskohtaisesti alueiden käyttötarkoitus kaavamääräyksineen ja -merkintöineen.

Asemakaavayhdistelmän tulostetta ei voi käyttää virallisena otteena rakennuslupaa tai muuta lupaa haettaessa. Asemakaavan ajantasaisuus tulee aina varmistaa kaavoituksen karttapalveluista tilattaessa kaavaotteita hakemusten liitteeksi.

Ajantasa-asemakaavayhdistelmä

Kaavamerkinnät ja -määräykset

Asemakaavayhdistelmästä klikkaamalla löytyvät kaavamerkinnät ja -määräykset

_____________________________________________________________________________________________

Värilliset aluekohtaiset (pdf-tiedostot) asemakaavayhdistelmät 1:5000


Sivu päivitetty 23.10.2018

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi