Hyppää sisältöön

Karhen yleiskaava

Karhen osayleiskaavan valmistelu on käynnistetty uudelleen. Osayleiskaavan ehdotusvaihe oli nähtävillä vuosien 2008-2009 taitteessa. Osayleiskaava-alueen maisema-, luonto- sekä kulttuurimaisema- ja rakennusselvityksiä päivitetään kevään ja kesän aikana. Selvitysten tueksi alueella tehdään maastokatselmuksia sekä kuvataan alueen rakennuskantaa. 

Karhen kylä ja Karhejärvi sijaitsevat Viljakkalan alueella Ylöjärvellä. Karhen kylältä on Ylöjärven keskustaan noin 20 km. Kaava-alueen pinta-ala on noin 900 ha. Suunnittelun pohjana on nykyinen oikeusvaikutukseton osayleiskaava, joka on hyväksytty kunnanvaltuustossa 25.3.1993. Kaavassa on osoitettu mm. pientalovaltaista asuntoaluetta, julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta, teollisuusaluetta, virkistysaluetta ja loma-asuntoaluetta. Uudella osayleiskaavalla halutaan turvata yhdyskuntarakenteen hallittu kasvu osoittamalla rakentamisalueet rakennuslupien myöntämisen pohjaksi.   

Osayleiskaavan toisen ehdotusvaiheen tavoitteellisen aikataulun mukaan kaava asetetaan nähtäville syksyllä 2022. Kaavoitus järjestää kesäkuun 2022 aikana asukasillan, jossa on mahdollisuus tutustua osayleiskaavaan sekä keskustella kaavoituksen henkilöstön kanssa. Asukasillasta ilmoitetaan lähempänä. 

Kaavaa laativat kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen ja kaavasuunnittelija Helena Keva.

Yhteystiedot

Hyytinen Esko
Kaavoituspäällikkö
044 431 4324
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut, maisematyöluvat (kaavatonttien ulkopuoliset alueet)
Keva Helena
Kaavasuunnittelija
041 730 2041
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut
Päivitetty: 25.5.2022