Valitse sivu
Etusivu / Uutiset/Kaupunginhallitus päätti talouden suunnittelukehyksestä vuosille 2025-2027

Ylöjärven kaupunginhallitus linjasi kaupungin ensi vuoden talousarvion valmistelua kevätkauden viimeisessä kokouksessaan maanantaina 17.6.2024. Kaupunginhallitus päätti kokouksessa vuoden 2025 talousarvion sekä vuosien 2025-2027 taloussuunnitelman kehyksestä, jonka puitteissa talouden suunnittelu etenee.

Kaupunginhallitus teki pohjaesitykseen yhden muutoksen. Hallitus päätti, että talousarviovalmistelu laaditaan siten, että Viljakkalan Karhen koulu lakkautetaan syyskaudesta 2025 lukien. Pohjaesityksen mukaan talousarvion valmistelua olisi jatkettu siten, että Karhen koulu olisi lakkautettu 1.8.2027 lukien.

Talouden haasteet

Pohjatietojen ja ennusteiden perusteella koko suunnittelukausi 2025-2027 näyttäisi toteutuvan vahvasti alijäämäisenä ilman uusia menojen ja tulojen tasapainotustoimia. Tästä syystä talouskehys sisältää toimenpiteitä sekä kaupungin tulojen kasvattamiseksi että menojen pienentämiseksi. Tasapainotustoimenpiteet alkavat vaikuttaa osin jo vuonna 2025 mutta merkittävämmin vuodesta 2026 alkaen. 

Työllisyyspalveluiden siirtyminen kunnille kasvattaa yhdessä työttömyysetuuksien rahoitusvastuun laajenemisen kanssa merkittävästi kuntien menoja. Ylöjärven kokonaiskustannukset vaativat vielä tarkempaa selvitystä, mutta lisäkustannukset ovat joka tapauksessa mittavat. Säästöjä työllisyydenhoidosta haetaan sekä omasta että työllisyysalueen toiminnasta.

Osana talouden tasapainotusta esitetään myös kirjanpidollisia keinoja. Liikenneväylien ja yleisten alueiden poistosuunnitelmaa ehdotetaan muutettavaksi 20 vuoden tasapoistoon perustuvaksi. Tämän muutoksen katsotaan olevan perusteltu tasapainotustarpeista huolimatta.

Kehys sisältää useampia palveluverkkoon lähivuosina kohdistuvia toimenpiteitä (ks. alla). Sosiaali- ja terveyspalvelujen kiinteistöjen osalta tarkoituksena on selvittää myyntimahdollisuuksia ja saada siten kertaluonteisia myyntivoittoja.

Kehykseen on sisällytetty tuloveron korottaminen 0,5 prosenttiyksiköllä vuonna 2026.

Lisäksi kehykseen on sisällytetty 450 000 euron lisätasapainotustavoite toimielimittäin seuraavasti: kaupunginhallitus 50 000 euroa, kasvatus- ja opetuslautakunta 200 000 euroa, tekninen lautakunta 100 000 euroa, hyvinvointilautakunta 50 000 euroa ja ympäristölautakunta 50 000 euroa.

Lautakunnat käsittelevät omia talousarvio- ja -suunnitelmaesityksiään elo-syyskuussa. Kaupunginhallitukseen esitykset etenevät lokakuussa. Kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2025 talousarviosta ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelmasta 11.11.2024.

Palveluverkko

Ylöjärven varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys valmistui vuonna 2023. Tämän sekä päivittyneiden syntyvyys- ja lapsimäärätietojen perusteella talouden suunnittelukehys sisältää palveluverkkoa koskevia muutoksia. Muutokset ovat luonteeltaan sekä taloudellisia että toiminnallisia ja ne ajoittuvat usealle vuodelle.

Suunnittelukehys sisältää nämä palveluverkkoa koskevat toimenpiteet:

  • Viljakkalan Kultakylän päiväkodin lakkauttaminen 1.8.2025 lukien ja lasten sijoittaminen lähtökohtaisesti Viljakkalan Onnimannin päiväkotiin.
  • Ylöjärven vanhalla paloasemalla toimivan Palotornin päiväkodin lakkauttaminen 1.1.2027 lukien, kun Siltatien uusi päiväkoti avautuu. Lapset sijoitettaisiin sekä Siltatien että lähialueen muihin päiväkoteihin.
  • Kaiharin ja Vahannan päiväkotien yhdistäminen Vahannan uuteen siirtokelpoiseen päiväkotiin 1.1.2026 lukien. Esiopetus siirtyisi koulun tiloihin.
  • Viljakkalan yhtenäiskoulun Karhen toimipisteen lakkauttaminen syyskaudesta 2025 lukien, ensisijaisena perusteluna oppilasmäärän lasku. Oppilaat sijoitettaisiin lähtökohtaisesti Viljakkalan ja Mutalan kouluihin.

Suunnittelukehyksen päättämisen yhteydessä käynnistettiin kuntalaisten osallistamiseen ja henkilöstön yhteistoimintaneuvotteluihin liittyvät toimenpiteet.

Lopulliset päätökset palveluverkkoa koskevista toimenpiteistä tehdään kaupunginvaltuuston talousarviopäätöksen yhteydessä marraskuussa 2024.

Kaupunginhallitus 17.6.2024

Lisätietoja

Talousjohtaja Juha Liinavuori, p. 040 133 4540, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Sivistysjohtaja Matti Hursti, p. 050 680 67, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi