Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus toteutti johtamisselvityksessä velvollisuuttaan työnantajana

15.1.2021 14:40
Kategoria: Yleiset
Rakennus, jonka seinässä kyltti "kaupungintalo"

Ylöjärven kaupungin johtamisselvityksen lähtökohtana olivat kaupunginhallituksen tietoon tulleet vakavat huolenaiheet työilmapiiristä ja työturvallisuudesta kaupungin ylimmässä johdossa ja kaupungintalolla. 

Kaupunginhallitus toimi työnantajavelvollisuuksiensa mukaisesti ja päätti käynnistää kaupungin ylintä johtoa koskevan johtamisselvityksen syksyllä 2020 (kaupunginhallitus 26.10.2020). 

Selvityksen taustoista ja tavoitteista on julkisuudessa tehty erilaisia tulkintoja ja jopa puhuttu erilaisista tarkoitushakuisuuksista. Selvityksen lopputulos, johtopäätökset ja seuraukset eivät kuitenkaan ole olleet ennalta kenenkään tiedossa. 

Selvityksen toteutti marras-joulukuussa 2020 ulkopuolinen, objektiivinen asiantuntijataho, Työterveyslaitos. Tuloksena selvisi vakavia johtamiseen liittyviä asioita ja epäkohtia. Niiden valossa kaupunginhallituksen huolenaiheet osoittautuivat aiheellisiksi ja selvityksen toteuttaminen välttämättömäksi. 

Selvityksen tuloksista on laadittu julkinen tiedote: Selvitys kannustaa johtamisen muutokseen (8.1.2021). Selvityksen tarkempaa sisältöä ei voida avata julkisuudessa. Työ- ja johtamiskulttuurin kehittäminen on jo aloitettu tulosten pohjalta yhdessä kaupunginhallituksen ja kaupungin johtoryhmän kesken. 

Selvitysprosessin tavoitteena on vahvistaa sitä, että työyhteisössä käsitellään myös hankalia asioita. Selvityksen johtopäätökset osoittavat, että kaupunginhallitus on tarttunut tilanteeseen asianmukaisesti. Lisäksi tavoitteena on turvallisen työyhteisön takaaminen, mikä kuntalain mukaan on kaupunginhallituksen työnantajavelvollisuuteen liittyvä asiakokonaisuus. 

Luottamuksellista valmisteluaineistoa koskeva tutkintapyyntö 

Ylöjärven kaupunginhallituksen jäsenet sekä kaupunginvaltuuston puheenjohtajat tekivät maanantaina 11.1.2021 kaupungin johtamisselvityksen aineistoa koskevan tutkintapyynnön poliisille. Tutkintapyyntö koskee luottamuksellisen, ainoastaan selvitysprosessiin osallistuneille tarkoitetun valmisteluaineiston tietojen vuotamista prosessin ulkopuolisille. 

Tutkintapyynnön takana on koko kaupunginhallitus sekä valtuuston puheenjohtajisto. 

Tiedote johtamisselvityksen tuloksista 8.1.2021
Selvitys kannustaa johtamisen muutokseen

Ylöjärven kaupunginhallituksen puheenjohtaja Katja Luojus