Hyppää sisältöön

Kaupunginjohtajan esitys Ylöjärven talousarvioksi 2022

25.10.2021 19:15
Kategoria: Yleiset
Euron merkki

Kaupunginjohtajan esitys Ylöjärven vuoden 2022 talousarvioksi on valmistunut. Kaupunginhallitus tekee talousarvioehdotuksensa kaupunginvaltuustolle 1.11.2022. Kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta 8.11.2021. 

Talousarvioesityksen yhteenveto 

 • Veroprosentti 20,5, ei muutosta
 • Kiinteistöverot, ei muutoksia
  • Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93
  • Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,41
  • Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,00
 • Vuosikate 6,8 milj. € eli 202 €/asukas
 • Tilikauden alijäämä 3,7 milj. €
 • Investoinnit (netto) 19,3 milj. €
 • Lainamäärä 100,3 milj. € eli 2 972 €/asukas 

Talousarvioesitys ei sisällä muutoksia kunnallisveroon eikä kiinteistöveroprosentteihin. 

Ylöjärven kaupunki on suunnitellut talouttaan pitkäjänteisesti. Talous on ollut vakaalla pohjalla ja tilikaudet 2010-luvulla olivat pääsääntöisesti ylijäämäisiä. Investointien määrä pidettiin varsinkin viimeisinä vuosina maltillisella tasolla. Kaupunkistrategian tavoite velkamäärän kasvun pysäyttämisestä saavutettiin; velkamäärä asukasta kohti jopa laski. 

Vuoden 2022 talousarvio on alijäämäinen. Aiemmat ylijäämäiset vuodet mahdollistavat yksittäiset alijäämäiset vuodet. Kustannuskehitys on kuitenkin pidettävä hallinnassa ja tulopuolen positiivinen kehitys on mahdollistettava vetovoimaisuuden ja kasvun kautta. Tavoitteena on, että menokasvua hillitsemällä, toimintatapoja kehittämällä sekä vetovoimaisuuden ja kasvun avulla turvataan hyvät palvelut ja saavutetaan ylijäämäinen tilikausi vuonna 2023. 

Merkittävimmät lisäykset vuonna 2022 kohdistuvat sosiaali- ja terveyspalveluihin. Vuosi 2022 on viimeinen vuosi, jolloin sosiaali- ja terveyspalvelut hoidetaan kunnissa. Sote-uudistuksen myötä vastuu näiden palveluiden tuottamisesta siirtyy hyvinvointialueille. 

Ylöjärven kaupungin nettomenot vuonna 2022 ovat 189,3 milj. euroa, kasvua on 2,8 prosenttia vuoden 2021 tilinpäätösennusteeseen verrattuna. 

Vuosikatteeksi muodostuu 6,8 milj. euroa ja tilikauden alijäämäksi 3,7 milj. euroa. 

Pääosa eli 37,5 talousarvioesityksen sisältämistä uusista vakansseista on sosiaali- ja terveyspalveluihin. Kaikkiaan uusia vakansseja on esityksessä 50,5. 

Keskustan alueelta on suunniteltu luovuttaa kolme kerrostalotonttia. Omakotitalotontteja on suunniteltu jaettavaksi yhteensä 23 Siivikkalasta ja Siltatien alueelta. Yritystonttien rakentaminen tulee keskittymään Heinikon sekä Kolmenkulman alueille.

Vuodelle 2022 ennakoidaan 200 asukkaan väestönkasvua. Vuoden lopussa ylöjärveläisiä olisi 33 752 eli väestönkasvu olisi 0,6 prosenttia. 

Lähivuosien merkittävimmät investoinnit

Esitetyt investoinnit ovat 19,3 milj. euroa vuonna 2022, 25,3 milj. euroa vuonna 2023 ja 24,1 milj. euroa vuonna 2024. Investointitason merkittävän nousun taustalla ovat suuret kouluhankkeet. Myös kunnallistekniikkaa sekä harrastus- ja virkistyspaikkoja rakennetaan lähivuosina edelleen runsaasti.                            

Talonrakennusinvestoinnit                            

 • Siltatien koulu 18,3 M€ (2022-2024). Luokat 1-4 valmis 2023, liikuntahalli 2024, luokat 5-9 2027.
 • Vuorentaustan yläkoulun saneeraus ja laajennus 12,4 M€ (2023-2025)
 • Vuorentaustan uusi päiväkoti ja alakoulu (2025-2027)
 • Kurun yhtenäiskoulun saneeraus 6,6 M€ (2024-2025)
 • Vuorentaustan ja Kurun kouluhankkeiden laajuutta, vuosiluokkia ja pedagogisia ratkaisuja tarkastellaan erikseen ennen varsinaisen hankesuunnittelun käynnistymistä.  

Kunnallistekniset investoinnit                            

 • Yhdystien, Heinikon ja Kolmenkulman yritysalueet 6,7 M€ (2021-2026)
 • Vuorentaustan asemakaavan laajennus- ja muutosalue 6,7 M€ (2022-2026)
 • Siltatien alue 5,7 M€ (2022-2026)
 • Yhdystien teollisuusalue 4,0 M€ (2022-2026)
 • Asuntilantien-Kuruntien kiertoliittymä mukaan lukien liittyvät kadut 3,4 M€ (2022-2025)
 • Teiden peruskorjauksia: mm. Siivikkala, vanha Haavisto, Viljakkala yht. 2,9 M€ (2022-2026)
 • Leppästentien asuinalue (Siivikkala) 2,2 M€ (2022-2025)
 • Takamaan kevyen liikenteen väylä, Viljakkalantie 2,2 M€ (2022-2023) 

Yleisten alueiden investoinnit                            

 • Työlänojan tekonurmikenttä 1,1 M€ (2024-2025)
 • Siltatien koulun kentät sisältäen täysimittaisen pesäpallokentän 1,0 M€ (2022-2023)
 • Työlänojan leikki- ja liikuntapuisto 0,6 m€ (2024-2025)
 • Suojastenlahden ja ranta-alueiden kunnostus 0,5 M€ (2024-2025)
 • Aronrannan virkistysalueen kehittäminen 0,3 M€ (2024-2025) 
 • Karhen koulun kentän peruskorjaus 0,2 M€ (2025)

Kaavoitushankkeet                            

 • Vuorentaustan asemakaavan laajennus valmiiksi 2022
 • Leppästentien alue (Siivikkala), asemakaava 2021-2022
 • Siltatien alueen 4.-6. vaiheet, asemakaava 2021-2024
 • Raitiotien edellyttämä asemakaavoitus 2022-2026
 • Aronranta, virkistysalueen asemakaava 2021-2022
 • Teivo-Mäkkylä, yleiskaava 2021, minkä jälkeen asemakaavat
 • Leijapuiston ja muiden keskusta-alueiden kehittämisen asemakaavat 2021-2023
 • Teivo3-yritysalue, asemakaava 2021-2022

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022-2024, 1. käsittely (linkki kaupunginhallituksen esityslistaan 25.10.2021)

Talousarviota käsitelleen asukasillan tallenne 26.10.2021

Tallenne on katsottavissa valtuuston talousarviokokoukseen 8.11.2021 asti. Lähetys alkaa kohdasta 9:55. Katso tallenne kaupungin YouTube-kanavalla >>