Hyppää sisältöön

Kaupunginvaltuusto hyväksyi useita vuosittaisia kertomuksia ja raportteja

13.6.2022 19:00
Kategoria: Yleiset
Puheenjohtajan nuija

Ylöjärven kaupunginvaltuusto hyväksyi kevätkauden viimeisessä kokouksessaan 13.6.2022 useita vuotta 2021 koskevia raportteja ja asiakirjoja. 

Arviointikertomus 2021 

Tarkastuslautakunnan tehtävä on valmistella valtuustolle hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kaupungissa ja kaupunkikonsernissa toteutuneet. Lisäksi tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu arvioida, onko toiminta ollut tuloksellista ja tarkoituksenmukaista. Vuosittainen arviointikertomus sisältää edellä mainitut tarkastelut ja arvioinnit sekä johdantona puheenjohtajan tervehdyksen.

Arviointikertomus - kaupunginvaltuusto 13.6.2022

Tarkastuslautakunta 

Tilinpäätös 2021 

Ylöjärven kaupungin tilikausi 2021 oli odotettua parempi. Sekä tulos että ylijäämä toteutuivat huomattavasti talousarviota parempana. Vuoden 2021 tulos oli -0,6 miljoonaa euroa, mutta tilinpäätöserien jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui 2,8 miljoonaa euroa. 

Tiedote tilinpäätöksestä

Tilinpäätös - kaupunginvaltuusto 13.6.2022 

Henkilöstökertomus 2021 

Henkilöstökertomus sisältää tietoa henkilöstöön liittyvien tavoitteiden toteutumisesta ja siinä annetaan kokonaiskuva henkilöstön määrästä ja rakenteesta. Lisäksi raporttiin kootaan vuosittain tietoa osaamisesta, sen kehittämisestä ja johtamisesta, työhyvinvoinnista, henkilöstökustannuksista sekä tasa-arvosta. Ylöjärven kaupungilla oli vuoden 2021 lopussa palvelussuhteita yhteensä 2162. 

Henkilöstökertomus - kaupunginvaltuusto 13.6.2022 

Hyvinvointiraportti 2021

Terveydenhuoltolain mukaan kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä niiden edistämiseksi on raportoitava valtuustolle vuosittain. 

Vuoden 2021 hyvinvointiraportissa on esitetty katsaus ylöjärveläisten hyvinvoinnin tilaan ja hyvinvointityön seurantaan. Ylöjärven hyvinvoinnin edistämistyön prosessit ovat varsin hyvällä mallilla. Tulosindikaattoreiden mukaan huomiota tulisi kuitenkin kiinnittää nuorten hyvinvointia edistävien elintapojen tukemiseen ja edelleen myös ikääntyneiden toimintakyvyn ylläpitämiseen sekä vahvistamiseen. 

Vuosittainen raportti 2021 kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä - kaupunginvaltuusto 13.6.2022

Hyvinvoinnin edistäminen -sivut