Hyppää sisältöön

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Ylöjärven talousarvion 2020

5.11.2019 08:55
Kategoria: Yleiset

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Ylöjärven talousarvion vuodeksi 2020 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2020-2022 kokouksessaan 4.11.2019.

Kaupunginvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen pitää kunnallisveroprosentin ennallaan kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti eikä laskea sitä muutosesityksen mukaisesti 0,25 prosenttiyksikköä. Päätös syntyi äänin 27-24. Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroa laskettiin 0,45 prosentista 0,43 prosenttiin. Henkilöstösuunnitelmaan lisättiin ympäristösuunnittelijan vakanssi.

Talousarvion yhteenveto

 • Veroprosentti ennallaan 20,50
 • Kiinteistöverot: yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 (ennallaan), vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,43 (lasku 0,45:stä) ja muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,00 (ennallaan)
 • Vuosikate 12,4 milj. € eli 368 €/asukas
 • Tilikauden ylijäämä 2,2 milj. €
 • Investoinnit (netto) 13,2 milj. €
 • Lainamäärä 87,7 milj. € eli 2 612 €/asukas

Nettokäyttötalousmenot ovat 169,2 milj. euroa, kasvua on 3,8 prosenttia vuoden 2019 talousarvioon verrattuna.

Vuosikatteeksi muodostuu 12,4 milj. euroa ja tilikauden ylijäämäksi 2,2 milj. euroa.

Vuodelle 2020 ennakoidaan 300 asukkaan väestönkasvua. Vuoden lopussa ylöjärveläisiä olisi 33 580 eli väestönkasvu olisi 0,9 prosenttia.

Yli 40 uutta vakanssia

Talousarvio sisältää 43,3 uutta vakanssia. Ne painottuvat sosiaali- ja terveydenhuoltoon, jossa vakanssilisäys on 26. Perusopetukseen tulee lisää 11 vakanssia, iltapäivätoimintaan 1 vakanssi, vapaa-aikatoimintoihin 2, ympäristöpalveluihin 1 ja teknisiin palveluihin 2,3 vakanssia. Lisäksi useita määräaikaisia vakansseja vakinaistetaan.

Vuonna 2020 vahvistetaan etenkin sosiaali- ja terveyshuollon palveluita. Elokuun alussa perustetaan nuorten intensiiviyksikkö, jossa hoidetaan 12-19-vuotiaiden päihde- ja mielenterveysongelmia. Väestön ikääntyminen huomioidaan lisäämällä kotihoidon vakansseja sekä kasvattamalla asumispalveluiden ostoja. Kouluterveydenhuoltoa vahvistetaan kahdella psykiatrisella sairaanhoitajalla. Sosiaalipalveluiden vakansseja lisätään.

Perusopetuksessa vakanssimäärää kasvatetaan oppilasmäärän kasvu huomioiden 11 vakanssilla. Myös oppimisen tietotekniikkaan panostetaan hankkimalla oppilaille porrastetusti Chromebook-laitteita.

Kulttuuripuolella jatketaan Ylöjärvi 150 -juhlavuoden aikana lanseerattuja tapahtumia eli Loiste-valofestivaalia sekä Mökkirokkia. Liikuntaseurojen avustuksia lisätään ja lasten ja nuorten liikuntaan panostetaan liikuntakoordinaattorin vakanssilla. Nuorisopalveluissa otetaan käyttöön liikkuvia palveluita hankkimalla tarkoitukseen kalustettava pakettiauto.

Asuntotuotannon painopisteenä on edelleen keskustan asuinkerrostalorakentaminen. Omakotitalotontteja on suunniteltu luovutettavaksi yhteensä 43 Siivikkalasta, Siltatien alueelta ja Viljakkalasta. Yritystonttien rakentaminen tulee keskittymään Heinikon sekä Kolmenkulman alueille.

Kaupunki- ja asukasmarkkinointia kehitetään suunnitelmallisesti.

Investoinnit

Investoinnit ovat nettomäärältään 13,2 milj. euroa.                    

Talonrakennusinvestoinnit 2020                     

 • Talonrakennusinvestointeihin osoitetaan yhteensä 2,2 milj. euroa. Vuoden aikana saatetaan loppuun seuraavat vuonna 2019 aloitetut hankkeet:
 • Kaurasmäen päiväkodin saneeraus, kokonaiskustannusarvio 1,1 milj. euroa
 • Viljakkalan koulun uusi liikuntasali, kokonaiskustannusarvio 2,0 milj. euroa.

Muut keskeiset investoinnit 2020

 • Teiden rakentamisen, perusparannuksen ja päällystämisen määrärahoja nostetaan 2 milj. euroa 8,3 milj. euroon.
 • Työläjärven alueen kunnallistekniikan rakentaminen, kokonaiskustannusarvio 3,8 milj. euroa, jatkuu vuodelle 2021
 • Siltatien pohjoispuolen kunnallistekniikan rakentaminen, kokonaiskustannusarvio 2,7 milj. euroa, jatkuu vuodelle 2023
 • Siivikkalan koulun pohjoispuolisen alueen kunnallistekniikan ja liikenneväylien rakentaminen, kokonaiskustannusarvio 1,3 milj. euroa, jatkuu vuodelle 2022
 • Heinikon teollisuusalueen kunnallistekniikan rakentaminen, kokonaiskustannusarvio 1,5 milj. euroa, jatkuu vuodelle 2021
 • Skeittipaikan rakentaminen koulutuskeskus Valon viereen
 • Räikänpuiston tapahtuma-aukion rakentaminen
 • Pyöräilyn ja arkiliikunnan kehittäminen useampana vuotena, pyöräparkkeja ja penkkejä

Suunnitelmavuosien merkittävimmät hankkeet

 • Siltatien koulun rakentaminen, kokonaiskustannusarvio 17,3 milj. euroa, v. 2021 alkaen
 • Vuorentaustan yläkoulun peruskorjaus ja laajennus, kokonaiskustannusarvio 12,3 milj. euroa, v. 2023 alkaen
 • Kurun yhtenäiskoulun peruskorjaus, kokonaiskustannusarvio 5,5 milj. euroa, v. 2024 alkaen
 • Yhdystien teollisuusalueen kunnallistekniikan rakentaminen, kokonaiskustannusarvio 4,3 milj. euroa, v. 2022 alkaen
 • Siivikkalan koulun kentän muuttaminen tekonurmeksi, kokonaiskustannusarvio 200 000 euroa, v. 2021
 • Työlänojan tekonurmikentän rakentaminen, kokonaiskustannusarvio 1,0 milj. euroa, v. 2022-2023
 • Siltatien tulevan koulun kenttien (sis. pesäpallokentän) rakentaminen, kokonaiskustannusarvio 1,0 milj. euroa, v. 2021-2023

Kaupunginvaltuusto 4.11.2019: Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020-2022 (avautuu uuteen ikkunaan)