Hyppää sisältöön

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Ylöjärven talousarvion 2021

8.12.2020 13:00
Kategoria: Yleiset
Euron merkki

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Ylöjärven vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelman kokouksessaan 7. joulukuuta (kaupunginvaltuusto 7.12.2020).

Kaupunginhallituksen talousarvioesitykseen tehtiin kokouksessa yksi, investointeja koskeva muutos: Mutalan kevyen liikenteen väylä rakennetaan esitettyä laajempana eli välille Susikiventie - Rantaniementie. Vuosille 2021-2022 tähän varataan suunnittelurahaa (15 000 €/v) ja vuodelle 2023 lisää rakentamisrahaa (400 000 €).

Talousarvion yhteenveto 

Vakituisten asuinrakennusten kiinteistövero laskee 0,43 prosentista 0,41 prosenttiin. Muilta osin veroprosentit pysyvät ennallaan. Ylöjärven kaupunginvaltuusto päätti veroprosenteista jo aiemmin, kokouksessaan 2.11.2020.

 • Veroprosentti 20,5 (ei muutosta)
 • Kiinteistöverot:
  • Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 (ei muutosta)
  • Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,41 (0,43 v. 2020)
  • Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,00 (ei muutosta)
 • Vuosikate 6,8 milj. € eli 202 €/asukas
 • Tilikauden alijäämä 3,5 milj. €
 • Investoinnit (netto) 12,1 milj. €
 • Lainamäärä 90,6 milj. € eli 2 704 €/asukas

Keväällä 2020 Suomeen levinnyt koronaviruspandemia on laittanut uusiksi pidemmän ajan taloussuunnitelmat myös Ylöjärvellä. Epävakaan tilanteen myötä verotulojen ja muiden tulojen ennustettavuus sisältää hyvin paljon epävarmuustekijöitä. Toisaalta vaikutukset menopuolen kasvupaineisiin ovat merkittävät. 

Ylöjärven kaupunki vastaa koronaviruspandemian aiheuttamiin kielteisiin talousvaikutuksiin useamman vuoden tasapainotussuunnitelmalla. Tavoitteena on, että menokasvua hillitsemällä ja toimintaa kehittämällä saavutetaan ylijäämäinen tilikausi vuonna 2023 ilman palvelutason heikennyksiä. 

Vuonna 2021 käyttötalousmenot ovat 206 milj. euroa. Kasvua on 2,2 prosenttia vuoden 2020 tilinpäätösennusteeseen verrattuna. 

Vuosikatteeksi muodostuu 6,8 milj. euroa ja tilikauden alijäämäksi 3,5 milj. euroa. 

Vuodelle 2021 ennakoidaan 200 asukkaan väestönkasvua. Vuoden lopussa ylöjärveläisiä olisi 33 500 eli väestönkasvu olisi 0,6 prosenttia. 

Painopisteenä sosiaali- ja terveyspalvelut

Väestön ikääntyminen kasvattaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tarvetta. Toisaalta maakuntauudistuksen lykkääntyminen näkyy kertyneiden palvelutarpeiden purkautumisena. 

Talousarvion sisältämistä 23 uudesta vakanssista 21 on sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Väestön ikääntyminen huomioidaan lisäämällä kotihoidon sekä geriatrian poliklinikan vakansseja ja kasvattamalla asumispalveluiden ostoja. Myös terveyskeskukseen sekä lastensuojeluun lisätään vakansseja.

Oppilas- ja opiskeluhuoltoa resursoidaan koulupsykologilla ja koulukuraattorilla. Kognitiivisten ja neuropsykologisten tutkimusjonojen purkuun myönnetään lisää rahoitusta. Perusopetuksessa panostetaan oppimisen tietotekniikkaan jatkamalla Chromebook-laitteiden hankkimista oppilaille. Nuorisopalveluissa laajennetaan toimintaa koulujen loma-aikoina, erityisesti kesällä. 

Keskusta-alueen tiivistäminen jatkuu aktiivisena kerrostalotonttien luovutuksen ja käynnissä olevien rakennushankkeiden myötä. Omakotitontteja on suunniteltu luovutettavaksi Siivikkalan ja Siltatien alueilta; niillä jatketaan myös pari- ja rivitalotonttien tarjontaa. Yritystonttien rakentaminen tulee keskittymään Heinikon sekä Kolmenkulman alueille. 

Lähivuosien merkittävimmät investoinnit 

Investoinnit ovat nettomäärältään 12,1 milj. euroa vuonna 2021, 18,4 milj. euroa vuonna 2022 ja 24 milj. euroa 2023.                            

Talonrakennusinvestoinnit  

 • Siltatien koulu 18,2 M€ (suunnittelu 2021, toteutus 2022-2024)
 • Vuorentaustan yläkoulun saneeraus ja laajennus 12,4 M€ (2023-2025)
 • Kurun yhtenäiskoulun saneeraus 6,5 M€ (2024-2025) 

Kunnallistekniset investoinnit  

 • Siltatien alue 7,4 M€ (2021-2025)
 • Yhdystien, Heinikon ja Kolmenkulman yritysalueet 5,8 M€ (2021-2025)
 • Teivo3-yritysalue 1,4 M€ (2022-2023)
 • Asuntilantien-Kuruntien kiertoliittymä, liittyvät kadut ja Veittijärven koulun alikulku 4,4 M€ (2021-2025)
 • Vaasantien-Pallotien valoliittymä 0,7 M€ (2021-2022)
 • Leijapuiston alue 0,4 M€ (2022-2024)
 • Teiden peruskorjauksia mm. Siivikkala, vanha Haavisto, Viljakkala yht. 2,9 M€ (2021-2025)
 • Takamaan kevyen liikenteen väylä, Viljakkalantie 1,2 M€ (2021-2022) 
 • Mutalan kevyen liikenteen väylä, Kuruntie (Susikiventie - Rantaniementie) 930 t€ (suunnittelu 2021-2022, rakentaminen 2023)

Yleisten alueiden investoinnit     

 • Työlänojan tekonurmikenttä 1,1 M€ (2024-2025)
 • Siltatien koulun kentät 1,0 M€, sisältää täysimittaisen pesäpallokentän (2022-2023)
 • Suojastenlahden ja ranta-alueiden kunnostus 0,5 M€ (2024-2025)
 • Aronrannan virkistysalue 0,3 M€ (2024-2025)
 • Harjun lenkkipolun valojen uusiminen 0,3 M€ (2021-2025)
 • Siivikkalan koulun tekonurmikenttä ja valaistus 0,2 M€ (2021)
 • Elovainion lenkkipolku 50 t€ (2021-2022)
 • Serlapuiston leikkikentän peruskorjaus (2022)
 • Takotien leikkikentän peruskorjaus (2021)
 • Skeittipaikka Koulutuskeskus Valon viereen 0,5 M€ (2020-2021) 

Kaavoitushankkeet 

 • Vuorentausta, asemakaavan laajennus ja muutos 2021
 • Leppästentie (Siivikkala), asemakaava 2021-2022
 • Siltatien 4.-6. vaiheet, asemakaava 2021-2023
 • Teivo-Mäkkylä, yleiskaava 2021, minkä jälkeen asemakaavat
 • Leijapuisto asemakaava 2021-2022
 • Hankekaavoja 2021-2022: Saurion päiväkodin tontti, Soppeenmäen tori, perusturvakeskus
 • Teivo3-yritysalueen asemakaava 2021-2022

Kaupunginvaltuusto 7.12.2020

Talousarvio 2021 (pdf)

Tiedote kaupunginhallituksen talousarvioesityksestä