Hyppää sisältöön

Opetus ja arki

Luokkien 1-4 oppilaiden päivittäinen aikataulu

1.tunti 8.00-8.45
2.tunti 8.45-9.30
Välitunti
3.ja 4.tunti 10.00-11.45 (sisältää ruokailun liukuvasti)
Välitunti
5.tunti 12.15-13.00
6.tunti 13.00-13.45 tai 13.05-13.50
Välitunti
7.tunti 14.00-14.45

Luokkien 5-6 päivittäinen aikataulu

1.tunti 8.15-9.00
2.tunti 9.00-9.45 tai 9.05-9.50
Välitunti
3. ja 4.tunti 10.05-11.50 (sisältää ruokailun liukuvasti)
Välitunti
5.tunti 12.15-13.00
Välitunti
6.tunti 13.00-13.45/13.10-13.55
Välitunti
7.tunti 14.00-14.45
8.tunti 14.50-15.35

Luokkien 7-9 päivittäinen aikataulu ja
alueellinen erityisopetus päivittäinen aikataulu

1.tunti 8.15-9.00
2.tunti 9.00-9.45 tai 9.05-9.50
Ulkovälitunti 
3.tunti 10.05-10.50 
4.tunti 11.00-11.45 tai 11.15-12.00
(ruokailut 10.50-11.15 tai 11.45-12.15)
Välitunti ruokailun yhteydessä tai 3. ja 4. tunnin välissä 
5.tunti 12.15-13.00
Välitunti 
6.tunti 13.10-13.55 
7.tunti 14.00-14.45 
8.tunti 14.50-15.35


Koulujen työ- ja loma-ajat Ylöjärvellä lukuvuonna 2023-2024

Syyslukukausi

 • 9.8. - 22.12.2023
 • Syysloma (vko 42)
  16. - 22.10.2023

Kevätlukukausi

 • 8.1. - 1.6.2024
 • Talviloma (vko 9)
  26.2. - 3.3.2024
 • La-koulupäivä
  23.3.2024
 • Pääsiäisloma
  28.3.-1.4.2024
 • La-koulupäivän korvaava vapaa
  10.5.2024

Vaahteranlehti

Erityisopetuksen tavoitteena on auttaa oppilasta oppimisvaikeuksissa eri tukimuodoin, jotka määräytyvät vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan. Oppilaalle pyritään tarjoamaan mahdollisuudet edetä opinnoissaan ja suorittaa peruskoulun päättötodistus.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan oppilaille, joilla on lieviä oppimisvaikeuksia esim. kielissä, matematiikassa tai äidinkielessä, lukivaikeutta, keskittymisvaikeuksia tai muuta oppimiseen liittyvää tuen tarvetta. Pienryhmissä ja-luokissa oppilaat työskentelevät erityisluokanopettajien ja aineenopettajien johdolla yksilöllisten edellytystensä mukaisesti.

Koulunkäynnin tuki on kolmiportaista. Kaikki oppilaat kuuluvat yleisen tuen piiriin. Tarvittaessa oppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma yleiseen tukeen. Mikäli yleinen tuki ei ole riittävää, oppilaalle laaditaan pedagoginen arvio ja aloitetaan tehostettu tuki. Tällöin oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma ja siihen kirjataan ne tuen muodot, joita suunnitellaan oppilaan koulunkäynnin tueksi. Mikäli tehostettu tuki ei ole riittävää, oppilaalle voidaan laatia pedagoginen selvitys erityisen tuen päätöstä varten. Erityisessä tuessa oleville oppilaille laaditaan aina henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, HOJKS. 

Oppilas voi saada tukea opiskeluunsa sekä lyhyemmissä että pidemmissä jaksoissa. Alkuopetusluokilla annetaan lisäksi ns. luki-puheopetusta resurssien mukaan. Opettajat tiedottavat oppilas- ja luokkakohtaisesta koulunkäynnin tuesta. Koulunkäynnin tukeen ja erityisopetusryhmiin voi tulla muutoksia myös lukuvuoden aikana.

Voitte olla erityisopettajiin yhteydessä, mikäli jokin asia mietityttää. Erityisopettajia tapaa myös vanhempainiltojen yhteydessä ja he osallistuvat myös oppilashuoltoryhmien toimintaan. Erityisopettajat tavoittaa parhaiten Wilman välityksellä.

Koulunkäynninohjaajat avustavat oppilaita opettajien työparina pienryhmissä ja yleisopetuksen luokissa.

Kolmiportainen pedagoginen tuki (pdf)

OPOT
                
Leila Kontteli: luokat       7CDEF        8DEFG        9CDEF

Katja Korvala: luokat      7ABI             8ABCK        9ABKLT

Katariina Jokela: luokat  7GH             8HI               9GHIJ

Opinto-ohjauksen vuosikello

 • Koko vuoden
  • koti-koulu -yhteistyö
  • seutukunnalliset ja kaupunkitason yhteiset kokoukset
  • ohjausverkostotapaamiset, konsultointi ja oppilashuoltotyö
  • koulutukset ja työelämä- ja koulutustiedon päivitys
  • toisen asteen koulutuksen yhteistyö
  • kolmannen sektorin yhteistyö
  • työelämäyhteistyö
 • Elokuu
  • lukuvuoden työn suunnittelu
  • luokkien ryhmäyttäminen kouluun
  • kevään yhteishaussa sijoittuneiden oppilaiden tilastointi
 • Syyskuu
  • koko koulun yhteinen vanhempainilta 
  • 9. luokkien TET-viikot
  • 9. luokkien ohjauskeskustelut
 • Lokakuu
  • 9. luokkien toisen asteen koulutusvaihtoehtoihin tutustuminen, oppilaitosvierailut ja koulutuskokeilut
  • 9. luokkien ohjauskeskustelut
 • Marraskuu
  • valinnaisaineiden esittely 7. luokille
  • luokkien toisen asteen koulutusvaihtoehtoihin tutustuminen ja oppilaitosvierailut
  • yhteishakuinfo 9. luokkien huoltajille 
  • 9. luokkien ohjauskeskustelut
 • Joulukuu
  • 7. luokkien valinnaisaineiden valinta
  • yhteishaun demo 9. luokilla
  • 9. luokkien ohjauskeskustelut
 • Tammikuu
  • yhteishakutiedote 9.-luokkalaisten huoltajille
  • 9-luokkalaisten yhteishakusuunnitelmien palautus
  • Ylöjärven lukion ja Tampereen seudun ammattiopiston esittelyillat
  • valinnaisaineiden esittely ja valinta 8. luokilla
 • Helmikuu
  • 9. luokkien ohjauskeskustelut ja yhteishaku 
 • Maaliskuu
  • 9. luokkien yhteishaku jatkuu
 • Huhtikuu
  • 9. luokkien Yrityskylävierailut
 • Toukokuu
  • Kasipäivät Koulutuskeskus Valossa 8.-luokkalaisille
  • lisäopetuksen yhteishaku ja ohjaus
  • 8. luokan TET-jaksot
 • Kesäkuu
  • yhteishakutulokset 
  • opiskelupaikatta jääneiden oppilaiden ohjaus

Opinto-ohjauksen sisällöt

7. luokalla:​

 • minäkuva, itsetuntemus
 • opiskelu yläkoulussa
 • opiskelutaidot ja – tekniikat
 • valinnaisaineet​

8. luokalla:​

 • itsetuntemuksen syventäminen
 • Suomen koulutusjärjestelmä
 • opiskeluvaihtoehdot peruskoulun jälkeen
 • ammatit ja työelämä
 • TET-viikko (keväällä)​

9. luokalla:​

 • TET-viikko (syksyllä)
 • jatkopinnot
 • oppilaitosvierailut
 • ohjauskeskustelut opon kanssa
 • yhteishaku
 • ammatit ja työelämä

TET-viikot lukuvuonna 2023-2024

Syksy: 9 lk vkot 38 ja 39 (18.-29.9.2023)

Kevät: 8 lk vkot 20 ja 21 (13.-24.5.2024)

Päivitetty: 7.8.2023