Hyppää sisältöön

Opetus ja arki

Luokkien 1-4 oppilaiden päivittäinen aikataulu

1.tunti 8.00-8.45
2.tunti 8.45-9.30
Välitunti
3.ja 4.tunti 10.00-11.45 (sisältää ruokailun liukuvasti)
Välitunti
5.tunti 12.15-13.00
6.tunti 13.00-13.45 tai 13.05-13.50
Välitunti
7.tunti 14.00-14.45

Luokkien 5-6 päivittäinen aikataulu

1.tunti 8.15-9.00
2.tunti 9.00-9.45 tai 9.05-9.50
Välitunti
3. ja 4.tunti 10.05-11.50 (sisältää ruokailun liukuvasti)
Välitunti
5.tunti 12.15-13.00
Välitunti
6.tunti 13.00-13.45/13.10-13.55
Välitunti
7.tunti 14.00-14.45
8.tunti 14.50-15.35

Luokkien 7-9 päivittäinen aikataulu ja
alueellinen erityisopetus päivittäinen aikataulu

1.tunti 8.15-9.00
2.tunti 9.00-9.45 tai 9.05-9.50
Ulkovälitunti 
3.tunti 10.05-10.50 
4.tunti 11.00-11.45 tai 11.15-12.00
(ruokailut 10.50-11.15 tai 11.45-12.15)
Välitunti ruokailun yhteydessä tai 3. ja 4. tunnin välissä 
5.tunti 12.15-13.00
Välitunti 
6.tunti 13.10-13.55 
7.tunti 14.00-14.45 
8.tunti 14.50-15.35 


 
Koulujen työ- ja loma-ajat Ylöjärvellä lukuvuonna 2021-2022
 
Syyslukukausi
10.8. - 22.12.2021
Syysloma (vko 42)
18. - 24.10.2021
Kevätlukukausi
10.1. - 4.6.2022
Talviloma (vko 9)
28.2. - 6.3.2022
Pääsiäisloma
14.4. - 18.4.2022
 
 
Koulujen työ- ja loma-ajat Ylöjärvellä lukuvuonna 2022-2023
 
Syyslukukausi
10.8. - 22.12.2022
Syysloma (vko 42)
17. - 23.10.2022
Kevätlukukausi
9.1. - 3.6.2023
Talviloma (vko 9)
27.2. - 5.3.2023
Pääsiäisloma
6.4. - 10.4.2023

Erityisopetuksen tavoitteena on auttaa oppilasta oppimisvaikeuksissa eri tukimuodoin, jotka määräytyvät vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan. Oppilaalle pyritään tarjoamaan mahdollisuudet edetä opinnoissaan ja suorittaa peruskoulun päättötodistus.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan oppilaille, joilla on lieviä oppimisvaikeuksia esim. kielissä, matematiikassa tai äidinkielessä, lukivaikeutta, keskittymisvaikeuksia tai muuta oppimiseen liittyvää tuen tarvetta. Pienryhmissä ja-luokissa oppilaat työskentelevät erityisluokanopettajien ja aineenopettajien johdolla yksilöllisten edellytystensä mukaisesti.

Koulunkäynnin tuki on kolmiportaista. Kaikki oppilaat kuuluvat yleisen tuen piiriin. Tarvittaessa oppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma yleiseen tukeen. Mikäli yleinen tuki ei ole riittävää, oppilaalle laaditaan pedagoginen arvio ja aloitetaan tehostettu tuki. Tällöin oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma ja siihen kirjataan ne tuen muodot, joita suunnitellaan oppilaan koulunkäynnin tueksi. Mikäli tehostettu tuki ei ole riittävää, oppilaalle voidaan laatia pedagoginen selvitys erityisen tuen päätöstä varten. Erityisessä tuessa oleville oppilaille laaditaan aina henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, HOJKS. 

Oppilas voi saada tukea opiskeluunsa sekä lyhyemmissä että pidemmissä jaksoissa. Alkuopetusluokilla annetaan lisäksi ns. luki-puheopetusta resurssien mukaan. Opettajat tiedottavat oppilas- ja luokkakohtaisesta koulunkäynnin tuesta. Koulunkäynnin tukeen ja erityisopetusryhmiin voi tulla muutoksia myös lukuvuoden aikana. Voitte olla erityisopettajiin yhteydessä, mikäli jokin asia mietityttää. Erityisopettajia tapaa myös vanhempainiltojen yhteydessä ja he osallistuvat myös oppilashuoltoryhmien toimintaan.

Erityisopettajat tavoittaa parhaiten Wilman välityksellä.

Koulunkäynninohjaajat avustavat oppilaita opettajien työparina pienryhmissä ja yleisopetuksen luokissa.

Kolmiportainen pedagoginen tuki (pdf)

Opinto-ohjauksen vuosikello

KOKO VUODEN

koti-koulu -yhteistyö
seutukunnalliset ja kaupunkitason yhteiset kokoukset
ohjausverkostotapaamiset, konsultointi ja oppilashuoltotyö
koulutukset ja työelämä- ja koulutustiedon päivitys
toisen asteen koulutuksen yhteistyö
kolmannen sektorin yhteistyö
työelämäyhteistyö

ELOKUU

lukuvuoden työn suunnittelu
luokkien ryhmäyttäminen kouluun
kevään yhteishaussa sijoittuneiden oppilaiden tilastointi

SYYSKUU

koko koulun yhteinen vanhempainilta 
9. luokkien TET-viikot
9. luokkien ohjauskeskustelut

LOKAKUU

9. luokkien toisen asteen koulutusvaihtoehtoihin tutustuminen, oppilaitosvierailut ja koulutuskokeilut
9. luokkien ohjauskeskustelut

MARRASKUU

valinnaisaineiden esittely 7. luokille
luokkien toisen asteen koulutusvaihtoehtoihin tutustuminen ja oppilaitosvierailut
yhteishakuinfo 9. luokkien huoltajille 
9. luokkien ohjauskeskustelut

JOULUKUU

7. luokkien valinnaisaineiden valinta
yhteishaun demo 9. luokilla
9. luokkien ohjauskeskustelut

TAMMIKUU

yhteishakutiedote 9.-luokkalaisten huoltajille
9-luokkalaisten yhteishakusuunnitelmien palautus
Ylöjärven lukion ja Tampereen seudun ammattiopiston esittelyillat
valinnaisaineiden esittely ja valinta 8. luokilla

HELMIKUU

9. luokkien ohjauskeskustelut ja yhteishaku 

MAALISKUU

9. luokkien yhteishaku jatkuu

HUHTIKUU

9. luokkien Yrityskylävierailut
8. luokan TET-jaksot

TOUKOKUU

Kasipäivät Koulutuskeskus Valossa 8.-luokkalaisille
lisäopetuksen yhteishaku ja ohjaus

KESÄKUU

yhteishakutulokset 
opiskelupaikatta jääneiden oppilaiden ohjaus

Opinto-ohjauksen sisällöt

7. luokalla:​

Minäkuva, itsetuntemus, opiskelu yläkoulussa, opiskelutaidot ja – tekniikat, valinnaisaineet​

8. luokalla:​

Itsetuntemuksen syventäminen, Suomen koulutusjärjestelmä, opiskeluvaihtoehdot pk:n jälkeen, ammatit ja työelämä, TET-viikko (keväällä)​

9. luokalla:​

TET-viikko (syksyllä), jatkopinnot, oppilaitosvierailut, ohjauskeskustelut opon kanssa, yhteishaku, ammatit ja työelämä

TET-viikot lukuvuonna 2021-2022

Syksy: 9 lk vkot 36 ja 37

Kevät: 8 lk vkot 19 ja 20

Päivitetty: 30.9.2021