Hyppää sisältöön

Kävely ja pyöräily

Ylöjärvi on autoilukaupunki, sillä suurin osa (72 %) kaupunkilaisten matkoista tehdään henkilöautolla. Kävelyn osuus on 11 % ja pyöräilyn osuus 8 %. Joukkoliikenteen osuus kaikista tehdyistä matkoista on 7 %. Lue lisää Liikennetutkimus 2012 (Tampereen kaupunkiseutu)

Kehittämisohjelma

Ylöjärven kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma valmistui keväällä 2015 ja sen toinen vaihe on käynnistetty vuonna 2020. Kehittämisohjelman tavoitteena on lisätä kävelyä ja pyöräilyä Ylöjärvellä.

Kehittämisohjelman 2015 laati Ylöjärven kaupungin ohjauksessa Navico Oy ja Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Verne. Liikenne- ja viestintäministeriö tuki ohjelmatyötä.

Kehittämisohjelman tavoitteena on nostaa vuoteen 2030 mennessä pyöräilyn osuus matkoista 15 prosenttiin ja kävelyn osuus 19 prosenttiin. Mikäli tähän päästään, terveyshyötyjen on laskettu olevan vuosittain 4,7 miljoonaa euroa. Myös ympäristön turvallisuus ja viihtyisyys paranisivat. Samalla liikenteen päästöjen, melun ja ruuhkien määrä vähenisi.

Kehittämisohjelmassa esitellään toimenpiteitä, joilla kävelyä ja pyöräilyä voidaan kehittää ja lisätä. Tavoitteisiin pääseminen edellyttää sekä väylien ja olosuhteiden kehittämistä että asenteiden muuttamista. Muutosta liikkumistapoihin tavoitellaan etenkin alle viiden kilometrin pituisilla matkoilla.

Asukaskysely

Syksyllä 2013 toteutettiin osana ohjelmatyötä asukaskysely, jolla selvitettiin ylöjärveläisten tyytyväisyyttä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteisiin sekä kartoitettiin tarpeellisia kehittämistoimia. Kyselyyn saatiin runsaasti vastauksia, yhteensä 490.

Päivitetty: 6.3.2023