Hyppää sisältöön

Keskusvaalilautakunta

Valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta.

Ylöjärven keskusvaalilautakunnan 2020-2021 puheenjohtajana toimii Inkeri Haarla-Kettunen (kok.) ja varapuheenjohtajana Sami Vastamäki (vas.). Sihteeri on sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja, p. 050 524 3371, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi.

Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.

Jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa.

Tämä sisältö ei näy, sillä evästeiden käyttöä ei ole hyväksytty.
Päivitetty: 15.9.2020