Valintaperiaatteet

Kirjasto on kaupungin peruspalvelua, joka edistää alueensa asukkaiden yhtäläisiä mahdollisuuksia elämyksiin, tietojen ja taitojen hankkimiseen sekä elinikäiseen oppimiseen.

Kirjaston kokoelmia kehitetään niin, että ne vastaavat asiakasryhmien koulutus- ja sivistystarpeita. Hankinnan painopisteinä ovat lasten ja nuorten kirjallisuus sekä aikuisten oppi- ja tietokirjat elinikäiseen oppimiseen. Kirjastoon hankitaan kirjoja, lehtiä, äänitteitä, nuotteja, kuvatallenteita, karttoja sekä tietokantoja ja verkkopalveluja ja järjestetään niiden käyttöön opastuksia asiakkaiden tarpeiden mukaan. Uusia tallennemuotoja hankitaan, mikäli ne ovat vakiintuneet ja sopivat kirjastokäyttöön.   Seudullinen yhteistyö tukee hankinnan tehokkuutta, taloudellisuutta ja ekologisuutta. Varastoinnissa ja poistamisessa noudatetaan yhteisiä periaatteita muiden PIKI-kirjastojen kanssa.

Aineiston valinnassa tähdätään monipuoliseen, ajankohtaiseen, laadukkaaseen ja kiinnostavaan kokoelmaan, joka tarjoaa elämyksiä, tietoa ja viihdettä. Kirjastoon ei hankita aineistoa, jonka pääasiallisena sisältönä on väkivaltaa ja pornografiaa tai jonka tarkoituksena on levittää vihamielisiä asenteita.

Nimekkeiden valinnassa ja kappalemäärissä huomioidaan aineiston kysyntä, arvioitu käyttöikä sekä saatavuus muista PIKI-kirjastoista. Vieraskielistä aineistoa hankitaan maltillisesti; painopisteenä on englannin kieli. Pääkirjastoon tilataan myös erikielisiä siirtokokoelmia maahanmuuttajien tarpeisiin. Erityisryhmiä varten hankitaan esimerkiksi äänikirjoja sekä selkokielistä ja isotekstistä aineistoa.

Pääosa aineistosta hankitaan kustantajien ennakkotietojen perusteella, mutta asiakkaiden hankintaehdotuksia otetaan mielellään vastaan ja toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Hankintaehdotuksen voi tehdä kaikissa kirjaston toimipisteissä tai verkkolomakkeella kirjaston kotisivuilla.

Paikalliskokoelmaan pyritään hankkimaan paikkakuntaa käsittelevää kirjallisuutta ja muuta aineistoa. Arkistoaineistoa ja esineitä ei hankita. Kerättävää aineistoa ovat kaunokirjallisuus, joka käsittelee aluetta tai on paikkakuntalaisten kirjailijoiden kirjoittamaa ja tietokirjallisuus, joka käsittelee esimerkiksi alueen historiaa, luontoa tai henkilöitä. AV-aineistosta hankitaan paikkakuntalaisten tuottama musiikki äänitteinä tai nuotteina sekä muuta aineistoa harkinnan mukaan. Kurun ja Viljakkalan kirjastot keräävät oman alueensa aineistoa. Paikalliskokoelma säilytetään pysyvästi.

Kirjastot voivat ottaa vastaan lahjoituksia, jotka täyttävät kirjastoaineistolle asetetut vaatimukset. Kirjastot päättävät liitetäänkö lahjoitettu aineisto kokoelmiin.

Vapaa-aikalautakunta 23.11.2011 § 61


Sivu päivitetty 21.3.2014

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi