Alakoulujen lukudiplomit

Vuorentaustan diplomijuhla
Vuorentaustan diplomijuhla

Diplomikirjalistat PDF            

1. lk Haitula

2. lk Kummastus

3. lk Tättähäärä

4. lk Iki-tik Tiki-tak

5. lk Jansmakko Erikois

6. lk Onomato

Lukudiplomin tavoitteet

Lukudiplomien tavoitteena on innostaa lapsia lukemaan kirjoja, tutustuttaa kirjallisuuden eri lajeihin, kannustaa kirjaston käyttäjäksi sekä olla opettajille apuna kirjallisuuden opettamisessa.

Ylöjärven oman lukudiplomin erityisyytenä on tutustuttaa kaupunkimme oppilaat Kirsi Kunnaksen lastenrunokirjoihin. Akateemikko Kirsi Kunnas on Ylöjärven lukudiplomikummi. Jokaiselle vuosiluokalle on nimetty oma runokirja Kunnaksen tuotannosta ja diplomien nimet on saatu Kunnaksen runoista.

Lukudiplomin suorittaminen

Kirjat

Alakouluaikana diplomin voi suorittaa joka vuosi. Diplomien kirjat valitaan luokkakohtaisista kirjalistoista (alla), joihin on koottu monentasoista luettavaa eri kirjallisuuden lajeista. Kaikkien kirjojen ei välttämättä tarvitse olla oheisilta listoilta, vaan opettaja voi hyväksyä diplomiin luettavia kirjoja oman harkintansa mukaan.

Kuhunkin lukudiplomiin on luettava yhteensä 6-10 kirjaa/lukuvuosi vähintään kolmesta eri kirjallisuuden lajeista.

Lukutaiturin diplomin oppilas saa, kun hän lukee vuoden aikana 15 kirjaa vähintään viidestä eri lajista.

Diplomien kirjalistat kannattaa monistaa oppilaille, jotta he voivat käydä itse tai yhdessä vanhempiensa kanssa kirjastossa tai kirjastoautossa lainaamassa itselleen mieluisaa luettavaa. Leijassa on esillä diplomikirjoja omissa diplomikirjahyllyissä. Leijassa on myös joistakin diplomikirjoista kirjasarjoja, joita opettaja voi varata ja tilata luokalleen suoraan kirjastosta. Kirjasarjat ovat nähtävissä netissä.

Tehtävät

Jokainen opettaja voi itse päättää, millaisia tehtäviä oppilaan pitää tehdä (kirjallinen, suullinen, kuvallinen), jotta hän saa suoritusmerkinnän luetusta kirjasta. Tehtävävinkkejä on Kirjallisuustehtäviä-monisteessa, äidinkielen oppikirjojen opettajan oppaissa sekä netissä mm. Netlibriksessä. Tehtäviä ja suoritusmerkintöjä varten oppilailla kannattaa olla omat kirjallisuusvihot tai –kansiot.


Sivu päivitetty 17.8.2017

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi