Päiväkotiprojekti

KIRJASTO SAAPUU PÄIVÄKOTIIN

Ylöjärven kaupunginkirjastossa toteutetaan
Kirjasto saapuu päiväkotiin -projekti ajalla 11.8.2017 - 30.11.2018.

Projekti on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama.

Täällä toiminnalla edistetään lasten lukuinnon viriämistä ja etsitään uusia yhteistyömuotoja kirjaston ja päiväkotien välille.

Kohderyhmänä ovat päiväkotien henkilökunta ja 3-5 -vuotiaat lapset.

Kirjaston projektityöntekijä käy henkilökohtaisesti päiväkotivierailuilla, joissa lapsille pidetään n. puoli tuntia kestävä satutuokio ja henkilökunnalle vinkataan yhteisiin lukuhetkiin sopivia lastenkirjoja sekä lastenkirjallisuuteen ja lapsille lukemiseen liittyvää tietokirjallisuutta.

Toiminta laajentuu myös lasten koteihin. Perheissä on mahdollista suorittaa satudiplomi, jota varten päiväkoti saa halutessaan ohjeet ja materiaalin koteihin annettavaksi. Satudiplomin lapsi saa kirjastosta kirjastovierailulla kuunneltuaan tai luettuaan kymmenen kirjaa. Koteihin jaettavan materiaalin avulla perheet saavat tietoa ja vinkkejä yhteisiin lukuhetkiin.

Projekti nostaa vahvasti esille varhaisen lukemisen merkityksen lapsen sanavaraston laajentamisen ja elämänhallinnan kehittämisessä.
Lukuhetket myös vahvistavat lapsen ja vanhemman tunnesidettä yhteisten lukukokemusten ja niistä viriävien keskustelujen myötä. 

 "Kirja on sellainen satu tai tie,
  joka salaiseen satujen maahan vie." (P.Perkiö)


Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi