Tilastoja vuodelta 2016

Lasten- ja nuortenkirjojen lainaus nousussa ja
kirjastoauto uuteen ennätykseen vuonna 2016

Ylöjärven kaupunginkirjaston kokonaislainaus nousi 0,3 % ja kävijämäärä 1,8 % vuodesta 2015. Kokonaislainaus oli 677 260 ja kävijämäärä 301 635. Kirjastoauton lainausmäärä nousi uuteen ennätykseen (112 317). Erityisen ilahduttavaa oli myös lasten- ja nuorten kirjojen lainauksen kasvu. Suhteellisesti suurimmat muutokset olivat kirjastoauton kävijämäärän nousu (11 %) ja Viljakkalan lähikirjaston kävijämäärän lasku (-12 %). Viljakkalassa vuoden 2015 kävijämäärä olikin toisaalta ennätyskorkea. Kokonaisuutena kirjaston käyttöaste on erittäin hyvä. Lainaajia oli vuoden aikana 13 746, eli noin 200 enemmän kuin edellisenä vuonna. Ylöjärven osuus PIKI-verkkokirjaston verkkokäynneistä on 137 998. Siinäkin kasvua on noin 10 %.

E-aineistojen lainaus on kovassa nousussa. E-kirjalainat kasvoivat 60 %, mutta kokonaismäärä (2 529) on edelleen erittäin pieni verrattuna fyysisten kirjojen lainamäärään (524 142). E-lehtilainat kasvoivat jopa 170 %, ollen nyt 9 347. E-kirjat ja e-lehdet hankitaan Pirkanmaan kirjastojen yhteiseen kokoelmaan, joten tilastoina saadaan vain Ylöjärven asukaslukuun perustuva laskennallinen prosenttiosuus lainoista.

Kirjastoissa järjestettiin 35 näyttelyä, 242 tapahtumaa (esim. satutunnit, kirjavinkkaukset) ja 129 käyttäjäkoulutusta (esim. koululaisten kirjastonkäytön opastus, digitointiopastus). Tapahtumissa oli 4 040 (+ 6 %) osallistujaa ja käyttäjäkoulutuksissa 1 272 osallistujaa (+ 45 %). Kirjastojen työhuoneiden ja pääkirjaston luku- ja pelihuoneen käyttö jatkoivat kasvua. Käyttökertoja oli vuoden aikana yhteensä 4 357. (+18 %)

Kirjaston toimintakulut pienenivät 0,7 % ja olivat nyt noin 1 745 000.

Lisätietoja:

kirjastotoimenjohtaja Marko Ojala

etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

050 390 4619


Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi