Viljakkalan kokoushuoneen käyttöehdot

 

Käytön aikana on paikalla oltava vastuuhenkilö. Ilman valvontaa käyttöä ei sallita.

Vastuuhenkilön velvollisuutena on

  1. huolehtia järjestyksen ja siisteyden ylläpitämisestä käytön yhteydessä ja huolehtia siitä, ettei käyttöhakemuksessa mainittu suurin sallittu henkilömäärä ylity,
  2. valvoa, että käyttö rajoittuu vain varattuihin tiloihin ja että asiattomat tai ulkopuoliset poistetaan tiloista,
  3. lopettaa käyttö sovittuna aikana ja huolehtia käytössä olleen tilan jäämisestä asianmukaiseen kuntoon,
  4. ilmoittaa käytön aikana tapahtuneesta ilkivallasta ja kaupungin omaisuuden rikkomisesta tai tärvelemisestä välittömästi kirjaston henkilökunnalle.

Julkisten tilaisuuksien järjestäjien on huolehdittava säädetyistä ilmoituksista poliisiviranomaiselle sekä vastattava tarpeellisten järjestyksenvalvojien nimeämisestä.

Kaupungin henkilöstö tarkastaa huoneiston ja kaluston kunnon. Havaituista vahingoista, epäsiisteydestä, kaluston puuttumisesta tai särkymisestä laskutetaan käyttöluvan viimeksi saanutta oikeus- tai fyysishenkilöä. Korvaus määritetään siivouksesta aiheutuneiden kustannusten ja korjauskustannusten todellisen arvon tai rikkoutuneen tai puuttuvan kaluston päiväkohtaisen vähittäismyyntihinnan perusteella.

TUPAKOINTI ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY KAIKISSA KAUPUNGIN TILOISSA!


Sivu päivitetty 20.4.2015

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi