Hyppää sisältöön

Kirkonseutu, kortteli 155 ja Leijapuisto

Kirkonseudun korttelin 155 sekä eteläpuoleisen Leijapuiston (Prisman kauppakeskus) asemakaavan muutosalue sijaitsee Ylöjärven keskustaajamassa. Muutosalue rajautuu lännessä Leijatiehen, idässä Kuruntiehen, pohjoisessa Lähdevainiontiehen ja etelässä Leijapuistoon. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on lisätä rakennusoikeutta uudelle Prisma-tontille sekä tarkastelemaan laajennushankkeen vaikutukset liikennemääriin ja osoittamaan tarpeen mukaiset pysäköintialueet.

Asetetaan asemakaava vireille sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville

Asiakirja pidetään nähtävillä 3.2.-5.3.2021 Ylöjärven kaupungintalon aulassa (Kuruntie 14) ja kaupungin kotisivuilla. Kommentit osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee toimittaa kirjallisena ympäristölautakunnalle osoitettuna 5.3.2021 klo 15.00 mennessä, os. Ylöjärven kaupunki, Ympäristölautakunta, PL 22, 33471 Ylöjärvi tai kaavoitus@ylojarvi.fi

Kaavaa valmistelee kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen.

Kaava-aineistot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 27.1.2021 § 8 (pdf)

Yhteystiedot

Hyytinen Esko
Kaavoituspäällikkö
044 431 4324
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut, maisematyöluvat (kaavatonttien ulkopuoliset alueet)
Päivitetty: 2.2.2021