Hyppää sisältöön

Kirkonseutu, kortteli 155 ja Leijapuisto

Kirkonseudun korttelin 155 sekä eteläpuoleisen Leijapuiston (Prisman kauppakeskus) asemakaavan muutosalue sijaitsee Ylöjärven keskustaajamassa. Muutosalue rajautuu lännessä Leijatiehen, idässä Kuruntiehen, pohjoisessa Lähdevainiontiehen ja etelässä Leijapuistoon. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on lisätä rakennusoikeutta uudelle Prisma-tontille sekä tarkastelemaan laajennushankkeen vaikutukset liikennemääriin ja osoittamaan tarpeen mukaiset pysäköintialueet.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 3.2.-5.3.2021.

Kaavaluonnos oli nähtävillä 25.8.2021-24.9.2021.

Kaavaa valmistelevat vs. projektiarkkitehti Helena Ylinen, p. 041 730 6109 ja kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen, p. 044 431 4324, sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi.

Kaava-aineistot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 27.1.2021 § 8 (pdf)

Kaavaluonnos 18.8.2021 (pdf)

Kaavaselostus 18.8.2021 (pdf)

Liite 2. Osallistamis- ja arvointisuunnitelma 18.8.2021 (pdf)

Liite 3. Liikenneselvitys 18.8.2021 (pdf)

Liite 4. Havainnekuvat 18.8.2021 (pdf)

Yhteystiedot

Hyytinen Esko
Kaavoituspäällikkö
044 431 4324
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut, maisematyöluvat (kaavatonttien ulkopuoliset alueet)
Ylinen Helena
vs. Projektiarkkitehti
041 730 6109
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Hankekaavat
Päivitetty: 28.9.2021