Hyppää sisältöön

Kolmenkulman kortteli 606

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Kolmenkulman yritysalueella läntisen kehätien itäpuolella sekä Kolmenkulmantien välissä. Muutosalue koskee kolmenkulman alueen korttelia numero 606. Alueella on voimassa 9.5.2016 hyväksytty Kolmenkulman yritysalueen asemakaava. Asemakaavan muutosalueen kokonaispinta-ala on noin 8 ha.

Asemakaava on tarkoitus käsitellä vähäisenä muutoksena. Aikaisemmin luovutetuilla korttelin 606 tonteilla 1 ja 2 on täyttötyöt meneillään. Tontille 3 on myönnetty rakennuslupa kesällä 2023. Kaavamääräyksen mukaan kuivatusjärjestelyt on suunniteltava maanteiden kuivatusjärjestelmästä irrallisella järjestelmällä. Kolmenkulmantie on ELY-keskuksen hallinnoima ja sen kautta ei ole mahdollista ohjata hulevesiä. Tarkoitus on osoittaa rasitteet hulevesille. Samassa yhteydessä siirretään liittymä liikennöinnin kannalta parempaan kohtaan sekä tarkastellaan tonttijakoa, rakennusalaa ja rakennusoikeutta huomioiden tehdyt täytöt.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavaprosessin ajan kaupungin kotisivuilla. Asiakirja oli nähtävillä 8.11.-22.11.2023 välisen ajan kaupungintalon aulassa (Kuruntie 14).

Kaavaa valmistelee kaavoitusarkkitehti Moona Kansanen, p. 041 7302041 ja kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen, p. 044 431 4324, sähköposti etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Kaava-aineisto

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.10.2023 (pdf)

Yhteystiedot

Kansanen Moona
Kaavoitusarkkitehti
041 730 2041
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut
Päivitetty: 24.11.2023