Hyppää sisältöön

Kolmenkulman teollisuusalue

Kolmenkulman teollisuusalueen länsipuolen osayleiskaavan suunnittelualue sijaitsee Nokiantien (VT3) länsipuolella. Alue rajoittuu etelässä Tampereen Myllypuron teollisuusalueeseen, Idässä valtatie 3:n, pohjoisessa Soppeenmäkeen sekä lännessä luonnonsuojelu- ja ulkoilualueisiin. Nyt käynnistyvä kaavamuutos on osa laajempaa Kolmenkulman yritysaluetta (Ylöjärven, Nokian ja Tampereen kaupunkien). Kaavoitettavan alueen alustava pinta-ala on noin 100 ha. Aluerajaus sekä pinta-ala tulee tarkentumaan kaavahankkeen edetessä.

Osayleiskaavan muutoksella kehitetään Kolmenkulman ympäristön toimivuutta ja saavutettavuutta. Tavoitteena on laajentaa Kolmenkulman yritysaluetta valtatien 3 länsipuolelle. Alustavasti alue suunnitellaan pääosin tuotantoiminnalle teollisuusalueina. Tavoitteita tullaan tarkentamaan suunnittelun edetessä esim. liike- ja toimistotilojen osalta.

Kaavaa laatii kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen.

Kaava-aineisto

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.5.2020 (pdf)

Yhteystiedot

Hyytinen Esko
Kaavoituspäällikkö
044 431 4324
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut, maisematyöluvat (kaavatonttien ulkopuoliset alueet)
Päivitetty: 24.9.2021