Hyppää sisältöön

Kotihoidon maksut

Kotihoidon tukipalvelut
Kotiateria kotiin kuljetettuna 7 €/ateria
Ateria toimintayksikössä Ateria 6 €, kahvi 1 €, pulla 0,50-1 €

Kauppapalvelu

-ateriapalvelun lisäksi

-ilman ateriapalvelua

8,70 €

9,80 €

Turvapalvelu

-turvapuhelimen palvelumaksu 28 €/kk
Päivätoiminta 22,50 €/päivätoimintapäivä
-kuljetus päivätoimintaan 3,50 e/suunta
Kylvetys- ja saunapalvelu (palvelusetelin omavastuuosuus) 7 €
-kuljetus kylvetys- ja saunapalveluun palveluliikenteellä 3,50 €/suunta
Pyykkipalvelu 7 €/pesukerta
Siivouspalvelu 23 €/tunti

Kotihoito

Tilapäinen käynti

Kotihoidon tilapäinen käynti  12,00 €
Lääkärin/hammaslääkärin käynti 18,90 €
Muun työntekijän käynti 12,00€

Säännöllinen kotihoito

Hlömäärä Tuloraja/kk Tunnit/kk > < 5 h 6-11 h 12-20 h 21-30 h > 31 h
1   588 € ylittävältä osalta 15 % 20 % 25 % 30 % 35 %
2 1084 €           " 11 % 14 % 18 % 21 % 22 %
3 1701 €           " 10 % 13 % 16 % 18 % 18 %
4 2103 €           "   9 % 10 % 12 % 14 % 15 %
5 2546 €           "   9 % 10 % 12 % 13 % 13 %
6 2924 €           "   6 % 10 % 11 % 11 % 11 %

Mallilaskelmat

Kolme esimerkkiä tulosidonnaisesta kotihoidon asiakasmaksusta

Esimerkki 1.
Kotihoidon asiakas, joka asuu yksin ja jolla kotihoito 2 tuntia viikossa

1 hlön taloudessa tulot/kk
Kansaneläke 290 € 
XX eläkekassa 800 € 
Korkotulot 0,00 €
Yhteensä: 1090 €       

Maksun laskemistapa
1090-588 = 502 x 20 % (katso prosentti taulukosta) = 100,40 €/kk

Esimerkki 2.
Kotihoidon asiakas, joka asuu puolison kanssa ja jolla käy kotihoito 2 tuntia viikossa

2 hlön taloudessa tulot/kk
hakija
Kansaneläke 604 € 
Mela 100 € 
puoliso 
Kansaneläke 435 €
Mela 270 € 
Pääomatulo 84 €
Yhteensä: 1493 €

Maksun laskemistapa
1493-1084 = 409 x 14 % (katso prosentti taulukosta) = 57,26 €/kk  

Esimerkki 3.
Kotihoidon asiakkaana puolisot, joilla kotihoito käy kummallakin yhteensä 2,5 tuntia viikossa, joista vaimolla 1 tunti ja miehellä 1,5 tuntia viikossa. Yhteensä 10 tuntia/kk, vaimon osuus 40 %, miehen osuus 60 %

2 hlön taloudessa tulot/kk
puolisoiden tulot yhteensä
puoliso, vaimo
Kansaneläke 604 €
Mela 100 €
puoliso, mies
Kansaneläke 435 €
Mela 270 €
Pääomatulo 591 €
Yhteensä: 2000 €

Maksun laskemistapa
2000-1084 = 916 x 14 % (katso prosentti taulukosta) = 128,24 €/kk

vaimon maksu 128,24 x 40 % = 51,29 €
miehen maksu 128,24 x 60 % = 76,94 €

Ikäihmisten perhehoito

Omaishoitajan vapaan aikainen maksu 11,40 €
Lyhytaikainen ympärivuorokautinen perhehoito (ei kerrytä maksukattoa) 35,00 €
Osapäiväinen perhehoito (ei kerrytä maksukattoa) 17,00 €
Ympärivuorokautinen pitkäaikainen perhehoito (ei kerrytä maksukattoa) 65 % kuukausittaisista nettotuloista
Päivitetty: 11.9.2020