Hyppää sisältöön

Kouluihin hakeutuminen

Ylöjärvellä tulevien ensimmäisten luokkien oppilaiden ei tarvitse erikseen ilmoittautua kouluun.

Koulutulokkaat saavat lähikoulupäätöksen helmi-maaliskuun aikana koulutoimistosta sekä myöhemmin keväällä vielä henkilökohtaisen kutsukirjeen oman oppilasalueensa koululta. Postituslista pohjautuu Ylöjärven kaupungin väestötietoihin kuluvan vuoden tammikuun alussa.

Koulut kartalla

Ylöjärven kaupunki on jaettu neljään oppilasalueeseen niiden koulujen osalta, joissa on 1.-6. vuosiluokkien opetusta.

  • Metsäkylän Yhtenäiskoulu
  • Siivikkalan koulu
  • Keskustan oppilasalue (Kauraslammen koulu, Vuorentaustan koulu ja Ylöjärven Yhtenäiskoulu)
  • Pohjoisen oppilasalue (Kurun Yhtenäiskoulu, Mutalan koulu, Takamaan koulu, Vahannan koulu ja Viljakkalan Yhtenäiskoulu)

Jos olet muuttamassa Ylöjärven kaupunkiin tai kaupungissa uuteen osoitteeseen kevään tai kesän aikana ja perheessäsi on tuleva 1.-luokkalainen, ilmoita yhteys- ja tiedot suoraan koulutoimistoon, p. 040 133 1456 tai 040 133 1407.

Ylöjärvelle muuttavat uudet oppilaat

Muusta kunnasta Ylöjärvelle muuttavien oppilaiden tiedot ilmoitetaan lähimmän koulun kansliaan tai koulutoimistoon p. 040 133 1456 tai 040 133 1407. Koulujen yhteystiedot löytyvät kunkin koulun kotisivulta. Kesän aikana muuttavat voivat ottaa yhteyttä suoraan kouluun elokuun alussa.

Uusille oppilaille määritellään lähikoulu opetuspäällikön päätöksellä. Lähikoulu ei aina välttämättä ole maantieteellisesti lähin koulu.

Ylöjärven sisällä uuteen osoitteeseen muuttavat oppilaat

Oppilaan uusi osoite tulee ilmoittaa koululle.

Ylöjärven sisällä muuttanut oppilas saa halutessaan jatkaa koulunkäyntiä lukuvuoden loppuun asti nykyisessä koulussaan ilman eri hakemusta, vaikka oppilasalue vaihtuisi muuton yhteydessä. Huoltajat huolehtivat tällöin mahdollisista koulumatkakustannuksista. Myöhempien lukuvuosien osalta tulee huoltajien anoa oppilaalle toissijaista oppilaspaikkaa, jos oppilas haluaa edelleen jatkaa samassa koulussa.

Ylöjärveltä toiseen kuntaan muuttavien pitää aina täyttää toissijainen oppilaspaikkahakemus.

Toissijaista oppilaspaikkaa voi hakea Hakemus toissijaiseen kouluun (pdf) -lomakkeella. Lomake palautetaan koulun rehtorille lausuntoa varten. Päätös toissijaisesta koulupaikasta tehdään kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Lue lisää periaatteista (pdf).

Linkit koulujen sivuille

Ylöjärvellä on kymmenen peruskoulua, joista kuusi on yhtenäiskouluja (vuosiluokat 1-9). Siltatien alueelle rakennetaan parhaillaan uutta koulua.

Linkit koulujen sivuille

Päivitetty: 3.8.2022