Hyppää sisältöön

Koulunuorisotyö

Nuorisopalvelut tekee nuorisotyötä koulussa kolmella eri tyyppisellä tavalla

- Järjestämällä isoja ryhmiä koskevia tapahtumia ja teemapäiviä.

- Kouluyhteisöohjauksen kautta

- Erityisnuorisotyön ryhmien ja yksilötyön sekä Pose-mallin kautta.

Ylöjärven kaupungin yläkouluilla.

Kun oppilaalla on n. 30 tuntia luvattomia/selvittämättömiä poissaoloja, eikä koulun toimet riitä, tekee koulu ilmoituksen sosiaaliselle nuorisotyölle.
Erityisnuorisotyön työntekijät tapaavat huoltajan ja nuoren ja selvittelee poissaolojen syitä. Pyritään löytämään ratkaisuja, joilla poissaolot vähenisivät ja mahdolliset tukitoimet löydettäisiin. Tavoitteena koulunkäynnin säännöllistyminen ja oppilaan koulumotivaation paraneminen.

Nuorisopalveluilla työskentelee kaksi kouluyhteisöohjaajaa, jotka tekevät nuorisotyötä kouluissa. Tavoitteena on tukea nuorten kasvua ja kehitystä, sekä olla aikuisena tuomassa nuoren ääntä kuuluviin.

Vuosittainen, elämyksellinen tapahtuma 6.-luokkalaisille, jossa käsitellään päihteisiin, sosiaaliseen mediaan, kaverisuhteisiin ja tervellisiin elämäntapohin liittyviä ajankohtaisia ilmiöitä. 

Kaikille 7.-luokkalaisille alkusyksystä järjestettävä tapahtuma, jossa taroituksena on tutustua omiin luokkakavereihin ja kasvattaa yhteishenkeä.

Marraskuussa on valtakunnallinen ehkäisevän päihdetyön viikko, jolloin yläkouluissa järjestetään teemaan liittyviä tapahtumia ja infotilaisuuksia.

Yläkouluissa järjestettävissä koulupäivystyksissä nuorisotyön ammatilaiset ovat oppilaiden saatavilla koulupäivän aikana. Sisältö voi olla keskustelua tai toiminnallista.

Nuorisotyön ammattilaiset osallistuvat koulujen järjestämiin yhteisöllisiin oppilashuoltoryhmiin.

Yhteystiedot

Siren Tiina
Nuoriso-ohjaaja
050 390 4793
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Nuorisovaltuusto, kouluyhteistyö, Elämän valintatalo, ryhmäytykset
Kiljunen Jarmo
Kouluyhteisöohjaaja
044 486 3799
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Koulussa tehtävä nuorisotyö Ylöjärven Yhtenäiskoululla
Antila Armi
Erityisnuorisotyöntekijä
050 351 5085
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Erityisnuorisotyön yksilötyö ja ryhmät,
Näppihaukka,
Pose-malli
Viljanen Ari
Erityisnuorisotyöntekijä
050 595 1131
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Erityisnuorisotyön yksilötyö ja ryhmät,
Näppihaukka,
Pose-malli
Niemi Jenni
Kouluyhteisöohjaaja
041 730 8443
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Koulussa tehtävä nuorisotyö Metsäkylän yhtenäiskoulussa
Päivitetty: 1.11.2021