Hyppää sisältöön

Koulunuorisotyö

Nuorisopalvelut tekee nuorisotyötä koulussa kolmella eri tyyppisellä tavalla:

  • Järjestämällä isoja ryhmiä koskevia tapahtumia ja teemapäiviä
  • Kouluyhteisöohjauksen kautta
  • Erityisnuorisotyön ryhmien ja yksilötyön sekä Pose-mallin kautta

Toiminnassa Ylöjärven kaupungin yläkouluilla.

Kun oppilaalla on n. 30 tuntia luvattomia/selvittämättömiä poissaoloja, eivätkä koulun toimet riitä, tekee koulu ilmoituksen sosiaaliselle nuorisotyölle.
Erityisnuorisotyön työntekijät tapaavat huoltajan ja nuoren ja selvittelevät poissaolojen syitä. Pyrkimyksenä on löytää ratkaisuja, joilla poissaolot vähenisivät ja mahdolliset tukitoimet löydettäisiin. Tavoitteena on koulunkäynnin säännöllistyminen ja oppilaan koulumotivaation paraneminen.

Nuorisopalveluilla työskentelee kouluyhteisöohjaajia, jotka tekevät nuorisotyötä kouluissa. Työn tavoitteena on tukea nuorten kasvua ja kehitystä, sekä olla aikuisena tuomassa nuoren ääntä kuuluviin koulumaailmassa.

Vuosittainen, elämyksellinen tapahtuma 6.-luokkalaisille, jossa käsitellään esimerkiksi päihteisiin, sosiaaliseen mediaan, kaverisuhteisiin ja tervellisiin elämäntapohin liittyviä ajankohtaisia ilmiöitä. 

Kaikille 7.-luokkalaisille alkusyksystä järjestettävä tapahtuma, jossa taroituksena on tutustua omiin luokkakavereihin ja kasvattaa yhteishenkeä.

Marraskuussa on valtakunnallinen ehkäisevän päihdetyön viikko, jolloin yläkouluissa järjestetään teemaan liittyviä tapahtumia ja infotilaisuuksia.

Yläkouluissa järjestettävissä koulupäivystyksissä nuorisotyön ammatilaiset ovat oppilaiden saatavilla koulupäivän aikana. Sisältö voi olla keskustelua tai toiminnallista.

Nuorisotyön ammattilaiset osallistuvat koulujen järjestämiin yhteisöllisiin oppilashuoltoryhmiin.

Yhteystiedot

Siren Tiina
Nuoriso-ohjaaja
050 390 4793
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Nuorisovaltuusto, kouluyhteistyö, Elämän valintatalo, ryhmäytykset
Niemi Jenni
Kouluyhteisöohjaaja
041 730 8443
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Koulussa tehtävä nuorisotyö Metsäkylän yhtenäiskoulussa
Sulkakoski Sofia
Erityisnuorisotyöntekijä
041 730 8618
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Erityisnuorisotyön yksilötyö ja ryhmät, Näppihaukka, Pose-malli, Rundi
Viljanen Ari
Erityisnuorisotyöntekijä
050 595 1131
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Erityisnuorisotyön yksilötyö ja ryhmät,
Näppihaukka,
Pose-malli
Päivitetty: 8.9.2022