Koulujen alkaminen 8.8.2019

Ylöjärven kaupungin koulutoimeen kuuluvissa peruskouluissa ja lukiossa aloitetaan uusi lukuvuosi

torstaina elokuun 8. päivänä 2019.

Tarkemmat alkamisajat löytyvät kunkin koulun kotisivulta.

Uusien oppilaiden ilmoittautuminen

Niiden uusien oppilaiden huoltajia, jotka eivät vielä ole ilmoittaneet lasta kouluun, pyydetään ottamaan mahdollisimman pian yhteyttä koulun rehtoriin tai koulutoimistoon.

Oppivelvollisuus

Oppivelvollisuuden suorittaminen alkaa syyslukukauden alussa sinä vuonna, jona lapsi täyttää 7 vuotta ja kestää, jollei oppivelvollisuutta sitä ennen ole täytetty, 10 vuotta. Jos oppilas ei vammaisuuden tai sairauden vuoksi saavuta perusopetukselle asetettuja tavoitteita yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta säädettyä aikaisemmin ja kestää 11 vuotta. Lukuvuonna 2019–20 esiopetusta annetaan pääsääntöisesti päiväkodeissa.

Oppivelvollisen on osallistuttava perusopetuslain mukaisesti järjestettyyn opetukseen tai saatava muulla tavalla perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot. Viimeksi mainituissa tapauksissa asiasta on ilmoitettava sivistyslautakunnalle.

Koululaisten iltapäivätoiminta - tutustumispäivä 7.8.

Iltapäivätoiminta alkaa lukuvuoden alkaessa. Maksullista toimintaa tarjotaan päivittäin koulupäivän jälkeen klo 17.00 asti. Tarkemmat toiminta-ajat sovitaan iltapäivätoiminnan ohjaajien kanssa, kun lapset ovat saaneet lukujärjestyksensä. Kaupunki ei korvaa iltapäivätoiminnan kuljetuksia. Iltapäivätoimintaan tutustumispäivä on keskiviikkona 7.8.2019 klo 15–18 toimipisteissä. Tiedustelut: iltapäivätoiminnan koordinaattori, p. 050 358 2735.

Oppilaskuljetukset

Perusopetuslain 32 §:n mukaan maksuttomaan koulukuljetukseen ovat oikeutettuja ne esi- ja perusopetuksen oppilaat, joiden koulumatka on viittä kilometriä pitempi sekä Ylöjärven kaupungin koulukuljetusperiaatteiden mukaan ne 1.-2.-luokkien oppilaat, joiden koulumatka on yli kolme kilometriä. Koulukuljetusten käytännön järjestelyistä voi tiedustella kouluilta tai sivistysosaston hallintopäälliköltä, p. 050 524 3371.

Sivistyslautakunta

 


Sivu päivitetty 12.6.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi