Ip-toimintamaksut

Iltapäivätoiminnan kuukausimaksut lukuvuonna 2019- 2020

  • 120 €/kalenterikuukausi, kun lapsi osallistuu iltapäivätoimintaan päivittäin
  • 80 €/kalanterikuukausi, kun lapsi osallistuu iltapäivätoimintaan enintään 12 päivänä kalenterikuukaudessa
  • 10 €/ päivä, mahdollisuus ostaa yksittäinen toimintapäivä (max. 10 päivää lukuvuodessa)
  • Kuukausimaksuun voi perheen tilanteen niin vaatiessa hakea huojennusta sosiaalitoimiston lausunnolla

Yksittäisiä toimintapäiviä on mahdollista ostaa 10 päivää lukuvuodessa. Toimintapäiviä voi ostaa syyskuun alusta alkaen ja toimintapäivä myönnetään jos ryhmässä on tilaa. Yksittäisiä päiviä voi tiedustella kaupungin ja seurakunnan ryhmistä. Kaupungin paikoista vastaa iltapäivätoiminnan koordinaattori ja seurakunnan paikoista varhaiskasvatuksen ohjaaja.

Kuukausimaksu on sama joka kuukausi, vaikka koulussa olisi lomia tai muita vapaapäiviä. Poikkeuksena on elokuun kuukausimaksu, joka on enintään 80 €. Iltapäivätoiminnassa ei ole käytössä päivämaksua.

Kuukausimaksu puolittuu, jos lapsi on sairauden takia osallistunut toimintaan enintään 10 päivänä kuukaudessa. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Sairauspoissaolosta tulee toimittaa lääkärintodistus.

Kuukausimaksuissa voidaan joustaa tilannekohtaisesti. Jos vanhempi esimerkiksi sairastuu yllättäen tai lomautetaan ja lapsi ei osallistu toimintaan, voidaan kuukausimaksu jättää perimättä irtisanomisperiaatteista poiketen. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

Mikäli kolmen kuukauden asiakasmaksut iltapäivätoiminnassa ovat maksamatta, sanotaan paikka irti seuraavan kuukauden jälkeen.

Asiakasmaksuun voi saada vapautuksen tai huojennusta sosiaalitoimiston lausunnolla. Tulostettava hakemus sivun alareunassa.

Irtisanoutumis- ja muutosilmoitus

Toiminnasta voi irtisanoutua kesken lukukauden. Irtisanomisaika on kaksi viikkoa. Irtisanoutuminen astuu voimaan aina kuukauden ensimmäinen päivä. Iltapäivätoimintapaikan muotoa (koko paikka - puolikas paikka) voi muuttaa kerran lukukaudessa, mikäli ryhmän koko sen sallii.

Irtisanoutuminen tulee tehdä kirjallisesti Wilmassa. Hakemus löytyy hakemukset ja päätökset välilehdeltä. Pelkkä suullinen tai puhelimessa tehty irtisanoutuminen ei ole riittävä.

Ylöjärven kaupunki: iltapäivätoiminnan koordinaattori birgitta.korkala@ylojarvi.fi

Ylöjärven seurakunta: varhaiskasvatuksen ohjaaja terhi.pellinen@evl.fi

 

Irtisanoutumis- ja muutoslomake

Hakemus asiakasmaksujen huojentamiseksi


Sivu päivitetty 5.8.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi