Koulupsykologit

Koulupsykologin työ painottuu oppilaan koulunkäynnissä, oppimisessa tai kasvussa ja kehityksessä esiin tulevien haasteiden selvittämiseen, tutkimiseen ja tukemiseen. Työskentely tapahtuu yhteistyössä perheen ja koulun kanssa. Koulupsykologin palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Koulupsykologi toimii koulujen oppilashuoltoryhmien jäsenenä.

Vanhemmat ja opettajat voivat ottaa suoraan koulupsykologiin yhteyttä, mikäli on huolta lapsen

  • oppimisesta ja koulunkäynnistä
  • keskittymisestä
  • käyttäytymisestä
  • tunne-elämään liittyvistä asioista esim. mieliala, pelot ja jännittäminen

Mitä palvelut ovat?

  • oppimisvaikeuksien kartoitus ja muut psykologiset tutkimukset
  • hoidon tarpeen arviointi ja tarvittaessa jatkotutkimuksiin sekä kuntoutukseen ohjaaminen
  • keskustelu- ja tukikäynnit
  • konsultaatio (myös puhelimitse)

Sivu päivitetty 9.8.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi