Koulutapaturmat

Koululaiset vakuutettu

Koulussa tai koulumatkalla sattuneen tapaturman hoito on peruskoululaisille maksutonta. Ylöjärven kaupungin peruskoulun ja lukion oppilaat sekä koululaisten iltapäivätoiminnassa olevat oppilaat on vakuutettu koulutapaturmien varalta Pohjolassa. Lukiolaisten koulutapaturmavammojen hoitokulut korvataan kulloinkin voimassa olevien vakuutusehtojen mukaan.

Tapaturmasta ilmoitettava heti

Sattuneesta tapaturmasta on ilmoitettava välittömästi opettajalle tai koulun kansliaan. Koulussa täytetään tapaturmailmoitus. Koulutapaturmavamman hoitoon suositellaan käytettävän julkisen terveydenhoidon palveluja. Laskut sekä alkuperäiset tositteet maksetuista kuluista tulee toimittaa Ylöjärven kaupungin koulutoimistoon osoitteeseen Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi. Laskuissa pitää selkeästi näkyä vahingoittuneen oppilaan nimi ja vahingoittumispäivä. Wilman tulosteissa on laskulomake, jota huoltajat voivat käyttää hakiessaan korvauksia. Mikäli huoltajat haluavat käyttää lapsensa koulutapaturmavamman hoitoon yksityisen terveydenhuollon palveluja, tulee heidän maksaa laskut itse ja hakea niistä Kela-korvaus. Jäljelle jäävän osuuden he voivat laskuttaa yllä olevan laskutusohjeen mukaan. Laskuun on liitettävä Kansaneläkelaitoksen alkuperäinen tosite sen maksamista korvauksista.

Vakuutuksen voimassaolo

Vakuutus on voimassa varsinaisella kouluajalla, koulumatkalla suorinta tietä kouluun ja koulusta sekä työsuunnitelman mukaisten luokkaretkien ja leirikoulujen aikana. Vakuutus koskee vain tapaturmia, ei sairaustapauksia. Työharjoittelussa olevalle oppilaalle sattuneet tapaturmavahingot hoidetaan lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta. Yksittäisten oppilaiden hammastarkastuskäynnit matkoineen eivät kuulu vakuutuksen piiriin. Oppilaan sairaanhoidon järjestämisestä vastaa yleensä oppilaan huoltaja. Jos oppilaalle sattuu liikenneonnettomuus koulumatkalla, korvataan sairaanhoitokulut moottoriajoneuvon liikennevakuutuksesta.

Vakuutuksen korvausehdot

Vakuutus korvaa tapaturmasta aiheutuneen vamman hoitokulut, lääkärinpalkkiot, lääkärin määräämät tutkimukset ja lääkkeet, matkakulut hoidon saamiseksi sekä alle 18-vuotiaiden koulumatkat lääkärinmääräyksen perusteella. Rikkoontuneet apuvälineet kuten silmälasit ja kuulolaite korvataan siinä tapauksessa, että tapaturma on aiheuttanut lääkärin toteaman ruhjeen, naarmun tai vamman. Rikkoontuneet silmälasit on korjautettava/uudet lasit hankittava kahden kuukauden kuluessa. Muita aineellisia vahinkoja kuten vaatteet, polkupyörä tai puhelin ei korvata. Myöskään huoltajille aiheutuneita ansionmenetyksiä ei korvata. Yksityislääkärin antama hoito korvataan ainoastaan maksettuja tositteita vastaan.

Tapaturmasta johtuneiden välittömien kuljetus- ja hoitokulujen lisäksi maksetaan korvaus mahdollisesta pysyvästä vammasta, haitasta tai invaliditeetistä voimassa olevien vakuutusehtojen mukaan. Mikäli huoltajat haluavat vakuuttaa lapsensa tapaturmien varalta laajemmin, se on tehtävä omalla kustannuksella.


Sivu päivitetty 20.3.2014

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi