Koulutapaturmat

Koululaiset vakuutettu

Koulussa tai koulumatkalla sattuneen tapaturman hoito on peruskoululaisille maksutonta. Ylöjärven kaupungin peruskoulun ja lukion oppilaat sekä koululaisten iltapäivätoiminnassa olevat oppilaat on vakuutettu koulutapaturmien varalta If Vahinkovakuutus Oyj:ssä. Lukiolaisten koulutapaturmavammojen hoitokulut korvataan kulloinkin voimassa olevien vakuutusehtojen mukaan.

Tapaturmasta ilmoitettava heti

Sattuneesta tapaturmasta on ilmoitettava välittömästi opettajalle tai koulun kansliaan. Koulussa täytetään tapaturmailmoitus. Koulutapaturmavamman hoitoon suositellaan käytettävän julkisen terveydenhoidon palveluja tai If:n yhteistyökumppaneita (Mehiläinen, Pihlajalinna, Terveystalo, Lääkärikeskus Aava). Laskut tulee toimittaa Ylöjärven kaupungin koulutoimistoon osoitteeseen Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi. Laskuissa pitää selkeästi näkyä vahingoittuneen oppilaan nimi ja vahingoittumispäivä. If:n yhteistyökumppanit huolehtivat maksusitoumuksen pyytämisen vakuutusyhtiöstä, jos sellaiselle on tarvetta. Wilman tulosteissa on laskulomake, jota huoltajat voivat käyttää hakiessaan korvauksia heille koulutapaturmavamman hoidosta aiheutuneista kuluista. Huoltajan laskuun tulee liittää tositteet maksetuista kuluista.

Vakuutuksen voimassaolo

Vakuutus on voimassa varsinaisella kouluajalla, koulumatkalla suorinta tietä kouluun ja koulusta sekä työsuunnitelman mukaisten luokkaretkien ja leirikoulujen aikana. Vakuutus koskee vain tapaturmia, ei sairaustapauksia. Työharjoittelussa olevalle oppilaalle sattuneet tapaturmavahingot hoidetaan lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta. Yksittäisten oppilaiden hammastarkastuskäynnit matkoineen eivät kuulu vakuutuksen piiriin. Oppilaan sairaanhoidon järjestämisestä vastaa yleensä oppilaan huoltaja. Jos oppilaalle sattuu liikenneonnettomuus koulumatkalla, korvataan sairaanhoitokulut moottoriajoneuvon liikennevakuutuksesta.

Vakuutuksen korvausehdot

Vakuutus korvaa tapaturmasta aiheutuneen vamman hoitokulut, lääkärinpalkkiot, lääkärin määräämät tutkimukset ja lääkkeet, matkakulut hoidon saamiseksi sekä alle 18-vuotiaiden koulumatkat lääkärinmääräyksen perusteella. Rikkoontuneet apuvälineet kuten silmälasit ja kuulolaite korvataan siinä tapauksessa, että tapaturma on aiheuttanut lääkärin toteaman ruhjeen, naarmun tai vamman. Ensiapuluonteisen hoidon antamisen yhteydessä rikotut vaatteet korvataan. Vakuutuksesta ei korvata huoltajan yöpymiskustannuksia, työansionmenetyksiä eikä päivähoito-, kodinhoito- tai muita niihin verrattavia välillisiä kustannuksia. 

Tapaturmasta johtuneiden välittömien kuljetus- ja hoitokulujen lisäksi maksetaan korvaus mahdollisesta pysyvästä vammasta, haitasta tai invaliditeetistä voimassa olevien vakuutusehtojen mukaan. Mikäli huoltajat haluavat vakuuttaa lapsensa tapaturmien varalta laajemmin, se on tehtävä omalla kustannuksella.


Sivu päivitetty 2.1.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi