Kouluun ilmoittautuminen

Tulevien ykkösluokkalaisten kouluun ilmoittautuminen

Ylöjärvellä tulevien ensimmäisten luokkien oppilaiden ei tarvitse erikseen ilmoittautua kouluun. Koulutulokkaat saavat tutustumispäivään liittyvän henkilökohtaisen kutsukirjeen oman oppilasalueensa koululta viimeistään maaliskuun aikana. Postituslista pohjautuu Ylöjärven kaupungin väestötietoihin kuluvan vuoden tammikuun alun tilanteen mukaisena.

Ylöjärven kaupunki on jaettu neljään oppilasalueeseen niiden koulujen osalta, joissa on 1-6 vuosiluokkien opetusta. Metsäkylän Yhtenäiskoululla ja Siivikkalan koululla on omat oppilasalueensa ja muiden koulujen oppilasalueet on jaettu kahteen yhteiseen oppilasalueeseen (keskustan oppilasalue: Kauraslammen koulu, Vuorentaustan koulu ja Ylöjärven Yhtenäiskoulu sekä pohjoisen oppilasalue: Kurun Yhtenäiskoulu, Mutalan koulu, Takamaan koulu, Vahannan koulu ja Viljakkalan Yhtenäiskoulu). Yhteisten oppilasalueiden oppilaat osoitetaan lähikouluihinsa opetuspäällikön päätöksellä helmikuun aikana ja huoltajat saavat päätöksen postitse.

Mikäli olet muuttamassa Ylöjärven kaupunkiin tai kaupungissa uuteen osoitteeseen kevään 2019 aikana ja perheessäsi on tuleva 1. luokkalainen, ilmoita yhteys- ym. tiedot suoraan koulutoimistoon, p. 040 133 1456 tai 040 133 1407.

Kaikilla kouluilla on tuleville ykkösluokkalaisille tutustumispäivä keskiviikkona 8.5.2019.
Tarkemmat kellonajat löydät kunkin koulun kotisivulta.

Muiden oppilaiden kouluun ilmoittautuminen

Ylöjärvelle muuttavat uudet oppilaat

Muusta kunnasta Ylöjärvelle muuttavien oppilaiden tiedot ilmoitetaan lähimmän koulun kansliaan tai koulutoimistoon p. 040 133 1456 tai 040 133 1407. Koulujen yhteystiedot löytyy kunkin koulun kotisivulta. Uusille oppilaille määritellään lähikoulu opetuspäällikön päätöksellä. Lähikoulu ei aina välttämättä ole maantieteellisesti lähin koulu.

Ylöjärven sisällä uuteen osoitteeseen muuttavat oppilaat

Oppilaan uusi osoite tulee ilmoittaa koululle. Ylöjärven sisällä muuttanut oppilas saa niin halutessaan jatkaa koulunkäyntiä lukuvuoden loppuun asti nykyisessä koulussaan ilman eri hakemusta, vaikka oppilasalue vaihtuisi muuton yhteydessä. Huoltajat huolehtivat tällöin mahdollisista koulumatkakustannuksista. Myöhempien lukuvuosien osalta tulee huoltajien anoa oppilaalle toissijaista oppilaspaikkaa, mikäli oppilas haluaa edelleen jatkaa samassa koulussa.

 

 

Hakemus toissijaiseen kouluun


Sivu päivitetty 14.1.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi