Lisäopetus, "kymppiluokka"

Lisäopetus on tarkoitettu niille peruskoulunsa päättäneille nuorille, jotka eivät ole päässeet toisen asteen oppilaitokseen ja/tai tarvitsevat lisäaikaa jatko-opintojen suunnitteluun. Lisäopetus on opiskelijoille maksutonta ja kestää yhden vuoden. Lisäopetus toimii koulutuskeskus Valossa, mutta on hallinnollisesti Soppeenharjun koulun alainen.

Lisäopetuksen yhteydessä voidaan järjestää myös perusopetusta oppilaille, jotka eivät ole saaneet perusopetuksen päättötodistusta, mutta joiden oppivelvollisuus jatkuu edelleen.

Opiskelu

Tavoitteena on, että lisäopetuksen jälkeen jokaisella opiskelijalla on sekä suunnitelma jatko-opinnoista että valmiudet aloittaa ne. Lisäopetus sisältää

-   eri jatko-opintomahdollisuuksiin, toisen asteen oppilaitoksiin ja erilaisiin ammatteihin tutustumista
-   koulutuskokeiluja
-   työelämään tutustumista (tet-jaksot)
-   oppilaanohjausta
-   eri oppiaineiden opiskelua ja numeroiden korottamista
-   oppimis- ja ajattelutaitojen sekä muiden yhteiskunnassa, jatko-opinnoissa ja muussa elämässä tarvittavien tietojen ja taitojen opiskelua

Opiskelijalle annetaan lisäopetuksessa opetusta ja ohjausta vähintään 1100 tuntia. Tästä noin puolet käytetään oppiaineiden opiskeluun ja noin puolet jatko-opintojen suunnitteluun. Lisäopetuksessa voi opiskella kaikkia Soppeenharjun koulun opetussuunnitelmaan kuuluvia aineita. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma hänen omien tarpeittensa pohjalta.


Opiskelijavalinta ja sen perusteet

Lisäopetukseen otetaan opiskelijat seuraavassa järjestyksessä (sivistyslautakunnan päätös 7.6.2016 § 63):

1. Kriteeri: Ilman jatko-opintopaikkaa yhteisvalinnassa jää­neet ylö­jär­ve­läi­set 9. luokkalaiset
2. Kriteeri: Ne ylöjärveläiset, jotka eivät ole saaneet pe­rus­ope­tuk­sen päättötodistusta, mutta oppivelvollisuus jat­kuu edel­leen. Lähettävässä koulussa on laa­dit­tu te­hos­te­tun tuen oppimissuunnitelma tai erityisen tuen hen­ki­lö­koh­tai­nen opetuksen jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­ma.
3. Kriteeri: Muut hakijat
4. Kriteeri: Jatko-opintonsa keskeyttäneet voidaan ot­taa lisäopetukseen, mikäli ryhmässä on tilaa.

Valinta edellyttää haastattelua ja valitulla ei voi olla estettä tet-jaksoille osallistumiseen. Lopullisen opiskelijavalinnan tekee opetuspäällikkö. Ryhmän suosituskoko on 20 opiskelijaa. Lisäopetukseen haetaan yhteishaussa valtakunnallisen Opintopolku.fi -palvelun kautta.

Hakeminen

Lisäopetukseen haku on käynnissä ajalla 24.5.-24.7.2018 osoitteessa www.opintopolku.fi

Ylöjärveläiset hakijat haastatellaan 26.7.-27.7.2018. Haastattelukutsut lähetetään tekstiviestillä.

Opiskelijavalinta julkaistaan haastattelujen jälkeen ja valituille lähetetään tieto myös tekstiviestillä.

Lisäopetuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2018-2019

Syyslukukausi 9.8.-21.12.2018
Syysloma 15.-21.10.2018 (viikko 42)

Kevätlukukausi 7.1.-1.6.2019
Talviloma 25.2.-3.3.2019 (viikko 9)

 

Lisäopetuksen opetussuunnitelma


Sivu päivitetty 8.8.2018

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi