Oppilaiden valinnat

Tiedotteet 3. luokkien oppilaiden vanhemmille

  • Valinnainen vieras kieli (A2-kieli): ks. alla
  • Musiikkipainotteinen opetus: infoa tulossa

4. luokalla alkava valinnainen vieras kieli (A2-kieli)

Ylöjärvellä opetetaan 3. luokalla alkavana vieraana kielenä englantia.

4. luokalla oppilas voi aloittaa valinnaisen ja vapaaehtoisen vieraan kielen eli ns. A2-kielen opiskelun. Vaihtoehtoina ovat: saksa, ranska, venäjä ja espanja.

Mikäli oppilas ei valitse 4. luokalla vapaaehtoista A2-kieltä, toteutuu kielten opiskelu perusopetuksessa seuraavasti:

- 3. luokalla alkaa englannin kielen opiskelu
- luokilla 3.- 5. ei opiskella muita vieraita kieliä
- 6. luokalla ohjelmaan tulee toinen kotimainen kieli eli ruotsi
- 8. luokalla on mahdollista valita valinnaisena kielenä saksa, ranska, venäjä tai espanja.

Mikäli oppilas valitsee 4. luokalla vapaaehtoisen A2-kielen, toteutuu kielten opiskelu perusopetuksessa seuraavasti:

- 3. luokalla alkaa englannin kielen opiskelu
- 4. luokalla alkaa valinnaisen ja vapaaehtoisen A2-kielen opiskelu
- 6. luokalla alkaa ruotsin kielen opiskelu
- 8. luokalla on mahdollista valita valinnaisena kielenä saksa, ranska, venäjä tai espanja.

Jos siis 4. luokalla oppilas valitsee A2-kielen, toteutuu kieliohjelma tavallista laajempana. Laaja kieliohjelma on varteenotettava vaihtoehto silloin, kun oppilaan luku- ja kirjoitustaito on normaali, läksyt tulevat tehdyksi yleensä ongelmitta ja koulutyö sujuu muutenkin mukavasti.

Valintaan liittyvät rajoitukset: Opetusryhmän muodostamisen alaraja valinnaiseen A2-kieleen on 16 oppilasta.

A2-kielen perusteella oppilas voi hakeutua myös muuhun kuin hänelle osoitettuun lähikouluun, jos ryhmä syntyy toiselle koululle. Ylöjärven kaupunki ei tässä tilanteessa kuitenkaan korvaa mahdollisia koulukuljetuskustannuksia.

A2-kielen valinta on sitova valinta 9. luokan loppuun saakka. Sen voi keskeyttää vain erittäin painavasta syystä (pedagoginen syy).

Osa kouluista järjestää vanhemmille erillisiä kieli-infoja.

Tiedustelut koulun rehtorilta tai vieraiden kielten opettajilta.

Tiedote ja valintalomake


Sivu päivitetty 18.1.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi