Oppilaiden valinnat

4. luokalla alkava musiikkipainotteinen opetus

Haku päättyy 4.3.2019.

Syksyllä 2019 Vuorentaustan koululla jatkuu musiikkipainotteinen opetus neljänneltä luokalta alkaen. Musiikkipainotteiseen opetukseen on mahdollisuus hakeutua kaikilla Ylöjärven 3.-luokkalaisilla.

Musiikkipainotteisessa opetuksessa opiskellaan laulua, soittoa ja musiikin perusteita. Lisäksi on mahdollisuus omaehtoiseen luovaan musisointiin kuorossa ja bändissä kerhotoiminnan puitteissa. Musiikin perusteiden opinnot toteutetaan yhteistyössä Pirkanmaan Musiikkiopiston kanssa. Musiikkia on vuosiluokalla 4 neljä tuntia viikossa sekä 5.-9.-luokilla kolme tuntia viikossa.

Musiikkipainotteisen opetuksen valintakokeeseen ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella. Hakuaika päättyy 4.3.2019. Valintakokeet järjestetään 21.-22.3.2019 ja niihin lähetetään kutsu erikseen huoltajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

> Lisätietoja tiedotteessa (pdf)
> Linkki hakulomakkeeseen

 

4. luokalla alkava valinnainen vieras kieli (A2-kieli)

Haku päättyy 31.1.2019.

Ylöjärvellä opetetaan 3. luokalla alkavana vieraana kielenä englantia.

4. luokalla oppilas voi aloittaa valinnaisen ja vapaaehtoisen vieraan kielen eli ns. A2-kielen opiskelun. Vaihtoehtoina ovat: saksa, ranska, venäjä ja espanja.

Mikäli oppilas ei valitse 4. luokalla vapaaehtoista A2-kieltä, toteutuu kielten opiskelu perusopetuksessa seuraavasti:

- 3. luokalla alkaa englannin kielen opiskelu
- luokilla 3.- 5. ei opiskella muita vieraita kieliä
- 6. luokalla ohjelmaan tulee toinen kotimainen kieli eli ruotsi
- 8. luokalla on mahdollista valita valinnaisena kielenä saksa, ranska, venäjä tai espanja.

Mikäli oppilas valitsee 4. luokalla vapaaehtoisen A2-kielen, toteutuu kielten opiskelu perusopetuksessa seuraavasti:

- 3. luokalla alkaa englannin kielen opiskelu
- 4. luokalla alkaa valinnaisen ja vapaaehtoisen A2-kielen opiskelu
- 6. luokalla alkaa ruotsin kielen opiskelu
- 8. luokalla on mahdollista valita valinnaisena kielenä saksa, ranska, venäjä tai espanja.

Jos siis 4. luokalla oppilas valitsee A2-kielen, toteutuu kieliohjelma tavallista laajempana. Laaja kieliohjelma on varteenotettava vaihtoehto silloin, kun oppilaan luku- ja kirjoitustaito on normaali, läksyt tulevat tehdyksi yleensä ongelmitta ja koulutyö sujuu muutenkin mukavasti.

Valintaan liittyvät rajoitukset: Opetusryhmän muodostamisen alaraja valinnaiseen A2-kieleen on 16 oppilasta.

A2-kielen perusteella oppilas voi hakeutua myös muuhun kuin hänelle osoitettuun lähikouluun, jos ryhmä syntyy toiselle koululle. Ylöjärven kaupunki ei tässä tilanteessa kuitenkaan korvaa mahdollisia koulukuljetuskustannuksia.

A2-kielen valinta on sitova valinta 9. luokan loppuun saakka. Sen voi keskeyttää vain erittäin painavasta syystä (pedagoginen syy).

Osa kouluista järjestää vanhemmille erillisiä kieli-infoja.

Tiedustelut koulun rehtorilta tai vieraiden kielten opettajilta.

Musiikkipainotteinen opetus


Sivu päivitetty 15.2.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi