Hyppää sisältöön

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto palvelee oppilaan fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen liittyvissä asioissa. Tavoitteena on lasten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä sairauksien ennaltaehkäiseminen. Kouluterveydenhuollon vastaanotot toimivat mahdollisimman matalalla kynnyksellä ja toivomme, että oppilaiden on helppo tulla vastaanotoille keskustelemaan oireistaan tai mieltä painavista asioista.

Kouluterveydenhuollon keskeisiä tehtäviä ovat määräaikaiset terveystarkastukset, terveysneuvonta, rokottaminen, koulun terveydellisten olojen seuranta ja kouluyhteisön hyvinvoinnin tukeminen. Kouluterveydenhuollon kautta on tavoitettavissa kouluterveydenhoitaja, koulun psykiatrinen sairaanhoitaja eli psyykkari sekä koululääkäri. Koululääkärin vastaanotoista sovitaan aina etukäteen terveydenhoitajan kanssa.

Koululaisen asioita hoidetaan yhteistyössä perheen ja oppilashuollon muiden toimijoiden (koulupsykologi, koulukuraattori, luokanopettaja tai -valvoja, erityisopettaja, koulun rehtori) kanssa lainmukaisissa puitteissa.

Jokaisella koululla on koulukohtaisesti sovittu kouluterveydenhoitajan avovastaanottoaika. Tällöin oppilaat voivat tulla aikaa varaamatta keskustelemaan oireistaan tai mieltään vaivaavista muista asioista. Tarkemmat vastaanottoajat löytyvät kouluterveydenhoitajien yhteystiedoista.

Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat vuosittaiset terveystarkastukset. Terveystarkastuksissa kannustetaan lapsia ja nuoria terveellisten elämäntapojen omaksumiseen, tuetaan itsetunnon kehittymisessä ja elämäntaitojen hallinnassa.

Laaja terveystarkastus

Terveydenhoitajan ja koululääkärin yhteistyössä tehdään laaja terveystarkastus 1., 5. ja 8. luokalla. Näihin tarkastuksiin kutsutaan huoltajat mukaan.

Laajassa terveystarkastuksessa selvitetään lapsen tai nuoren ja koko perheen hyvinvointia sekä mahdollisia tuen tarpeita. Tarkastukseen pyydetään myös opettajan arvio koulunkäynnistä.

Laajoissa terveystarkastuksissa 5. ja 8. vuosiluokilla hyödynnetään myös Move!-seurantajärjestelmää.

Esitietolomakkeet

  • 1. luokan terveystarkastuksen esitietolomake (pdf)
  • 5. luokan terveystarkastuksen esitietolomakkeet (pdf)
  • 7. luokan terveystarkastuksen esitietolomakkeet, osa laajaa tarkastusta (pdf)

Kuusivuotiaat kouluterveydenhuollossa

Kuusivuotiaat lapset eli esikoululaiset kuuluvat kouluterveydenhuollon piiriin. Kuusivuotistarkastusta ei tehdä neuvolassa vaan tarkastuksen tekee kouluterveydenhoitaja koululla. Esikoululaisten terveydenhuolto toteutuu myös kokonaisuudessaan kouluterveydenhuollossa.

Rokotukset

Kouluterveydenhuollossa annetaan rokotukset valtakunnallisen rokotusohjelman mukaisesti. Lapsen tai nuoren rokotustiedot tarkastetaan terveystarkastusten yhteydessä.

Jos oppilaalla on jokin perussairaus, kuten astma, hänellä on oikeus saada kausi-influenssarokotus kouluterveydenhuollossa erikseen sovittuna ajankohtana.

Omakustanteisesti hankittavat rokotteet, esimerkiksi hepatiitti- ja punkkirokotteet, on mahdollista rokottaa kouluterveydenhuollossa. Rokotuksen ajankohdasta tulee sopia terveydenhoitajan kanssa etukäteen.

Vapaa-ajalla sattuneet sairaustapaukset

Äkillisissä tai pitkittyneissä sairaustapauksissa sekä vapaa-ajan tapaturmissa ensisijainen hoitopaikka on oma terveysasema.

Selvityksen saaminen lapsen sairaudesta työnantajaa varten

Terveydenhoitaja voi antaa puhelinaikana selvityksen työnantajalle alle 10-vuotiaan (kunta-alalla alle 12-vuotiaan) lapsen äkillisen sairauden aiheuttamasta poissaolosta.

Selvitystä varten on oltava yhteydessä terveydenhoitajaan tai oman piirin sairaanhoitajaan puhelimitse heti samana päivänä. Selvityksiä ei anneta takautuvasti.

Erityisruokavaliot

Erityisruokavalioita koskevat ohjeet ja lomakkeet on koottu omalle sivulleen.

Hoitovapaaselvitys työnantajaa varten

Alle 10-vuotiaan lapsen sairastuttua äkillisesti, huoltaja voi jäädä pois töistä tai opiskelupaikasta tilapäiselle hoitovapaalle 1-3 päiväksi. Hoidon tarpeen arviointi tulee tehdä heti ensimmäisenä sairastumispäivänä tai ilta-aikaan sairastuessa heti sen jälkeisenä päivänä. Hoitovapaaselvityksen voi kirjoittaa terveydenhoitaja tai oman alueen sairaanhoitaja. 

Jos lapsi sairastuu viikonloppuna, hoidon tarpeen arvion sekä hoitolomaselvityksen tekee ensiavun sairaanhoitaja. 

Hoitolomaselvityksiä ei kirjoiteta takautuvasti eikä sähköpostien tai tekstiviestien perusteella.

Seuraa meitä somessa

Päivitetty: 29.8.2022