Hyppää sisältöön

Kuljetuspalvelut vammaisille

Matkojen yhdistely jatkuu yli vuoden tauon jälkeen 1.3.2022 KUOHKEssa eli Tuomi Logistiikan kuljetustenohjauskeskuksessa. Tiedote sote-taksikuljetusten yhdistelyn jatkumisesta >>

Ylöjärven kaupunki on tehnyt sopimuksen Tuomi Logistiikan kanssa vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisista kuljetuspalvelumatkoista. Tuomi Logistiikan kuljetustenohjauskeskus Kuohke vastaanottaa, yhdistelee ja välittää matkoja usean kunnan alueella.

Matkat tulee tilata vähintään tuntia ennen matkan alkua:

  • puhelimitse: 03 567 8101
  • sähköpostitse: kyyti(at)tuomilogistiikka.fi
  • tekstiviestillä: 040 49199 2000
  • tekstipuhelimella: 0100 2288

Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua haetaan lomakkeella, johon liitetään lääkärinlausunto, josta selviää hakijan liikkumiseen liittyvä vaikeavammaisuus. Työ- ja opiskelumatkahakemukseen tulee liittää selvitys työ- ja opiskelupaikasta.

Kuljetuspalvelu on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessaan ja joka ei vammansa tai pitkäaikaisen sairautensa vuoksi kykene käyttämään julkisia kulkuneuvoja ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Kuljetuspalvelua myönnnetään enintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa asiointiin ja virkistykseen Asiointimatkojen lisäksi voi saada välttämättömät työ- ja opiskelumatkat.

Kuljetuspalvelua voi käyttää Ylöjärven kaupungissa tehtäviin ja lähikuntiin suuntautuvilla matkoilla.

Kuljetuspalveluhakemus (pdf)

Kuljetuspalveluohjeet (pdf)

Lisätietoa sosiaalihuoltolain mukaisista kuljetuspalveluista neuvontapuhelimesta p. 040 733 3949.

Yhteystiedot

Mälkki Hanne
Sosiaaliohjaaja
03 565 28422 ma-ti ja to-pe klo 12-13
Omaishoidon tuki, alle 65-vuotiaat, vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut, vammaispalvelujen ( ei Kela-asiat) neuvonta ja ohjaus
Päivitetty: 10.5.2022