Hyppää sisältöön

Kuntoutusosasto

Kuntoutusosasto on sairaalaosasto, jossa toteutetaan moniammatillista kuntoutusta. Potilaat tulevat jatkohoitoon kotiutuskoordinaattorin kautta erikoissairaanhoidosta tai terveyskeskuksen akuuttiosalta tai kuntoutusjaksolle omalääkärin lähetteellä.

Toiminta-ajatuksenamme on tukea kotona asumista mahdollisimman pitkään. Kartoitamme potilaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä eri tavoin.

Potilaiden kotiutuksen suunnittelu aloitetaan heti osastolle saavuttua. Käytämme RAI-arviointijärjestelmää sekä toteutamme moniammatilliset hoitoneuvottelut yhdessä potilaan ja hänen läheistensä kanssa.

Kannustamme ja ohjaamme potilaita omatoimisuuteen ja pyrimme vahvistamaan potilaan omia voimavaroja arjen toiminnoissa. Hoitohenkilökunta toteuttaa kuntoutumista edistävää hoitotyötä, kun he avustavat potilaita päivittäisissä toiminnoissa ja liikkumisessa.

Kuntoutusjakson kesto vaihtelee yksilökohtaisesti viikosta useampaan kuukauteen.

Teemme tiivistä yhteistyötä sosiaalityöntekijän, puheterapeutin, kuntoutuksen ohjaajan, kotitiimin ja kotiin annettavien palveluiden kanssa.

Toivomme potilaiden päivittäisiin asioihin liittyvät yhteydenotot suoraan osastoille. Toivomme läheisten ottavan rohkeasti osaa kuntoutukseen jakson aikana.

Toimipaikat

Kuntoutus- ja muistikeskus
Kuusistontie 3, 33480 Ylöjärvi
Näytä kartalla

Yhteystiedot

Keso Anne
Osastonhoitaja
040 133 4575
Kuntoutusosasto 1. kerros
050 390 4772
Muistiosasto 2. kerros
050 390 4773
Päivitetty: 29.7.2021