Hyppää sisältöön

Lääkinnällinen kuntoutus

Kunta järjestää asukkailleen tarpeelliset lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut terveydenhuoltolain perusteella.

Lääkinnällisellä kuntoutuksella tarkoitetaan niitä terveydenhuollon toimintamuotoja, joilla parannetaan ja ylläpidetään kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Kuntoutuksella tuetaan kuntoutujan elämäntilanteen hallintaa sekä selviytymistä jokapäiväisistä askareista.

Lääkinnällinen kuntoutus perustuu kuntoutussuunnitelmaan, joka on laadittu julkisen puolen perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa.

Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluita ovat mm:

  • apuvälinepalvelut
  • fysioterapia
  • neuropsykologinen kuntoutus
  • puheterapia
  • toimintaterapia

Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut pyritään järjestämään ensisijaisesti terveyskeskuksen omana toimintana, jolloin toteutuksesta ja järjestämisestä vastaa suunnitelman mukaisesta terapiapalvelusta vastaava yksikkö. 

Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluita toteutetaan tapauskohtaisesti arvioiden myös ostopalveluina.

Terveyskeskuksen lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluista päättää lääkinnällisen kuntoutuksen työryhmä, joka kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa. Työryhmän jäsenet ovat johtava ylilääkäri, ehkäisevien ja korjaavien hyvinvointipalvelujen johtaja sekä lääkinnällisestä kuntoutuksesta vastaava fysioterapeutti.

Työryhmän jäsenet toimivat käsiteltävien asioiden vastuuhenkilöinä ja vastaanottavat lääkinnällisen kuntoutuksen suositukset. 

Miten hakeudun palveluun?

Julkisen terveydenhuollon ammattilainen tekee aloitteen palvelun tarpeesta. Tämä saatetaan tiedoksi palvelusta vastaavaksi yksikölle. Kyse voi olla seuraavista palveluista:

 

Päivitetty: 15.1.2021