Hyppää sisältöön

Lapsen elatus

Vanhemmilla on velvollisuus elättää alaikäistä lastaan. Elatusvelvollisuus ei poistu, vaikka vanhempi ei olisi lapsensa huoltaja tai jos huolto olisi määrätty vanhemman tai vanhempien sijasta muulle henkilölle.

Elatusapu on rahasumma, jonka vanhempi maksaa määräajoin osallistuakseen lapsensa elatuksesta aiheutuviin kustannuksiin. Vanhempi voidaan velvoittaa suorittamaan lapselle elatusapua, jos hän ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta, lapsi ei pysyvästi asu hänen luonaan tai lapsi asuu vuorotellen hänen ja toisen vanhempansa tai muun huoltajansa luona.

Elatusavun laskemisessa huomioidaan tiettyyn ikäryhmään kuuluvan lapsen tavanomainen peruskulutus (ruoka, vaatteet, tavanomaiset harrastukset) sekä lapsen yksilöllisiin tarpeisiin kuuluvat erityiset kustannukset (päivähoitomaksu, vakuutukset, terveydenhuoltomaksut, erityiset harrastuskustannukset).

Vanhemmat vastaavat lapsensa elatuksesta kykynsä mukaan. Elatuskykyä arvioitaessa otetaan huomioon vanhemman ikä, työkyky ja mahdollisuus osallistua ansiotyöhön, käytettävissä olevien varojen määrä sekä muu elatusvastuu. Elatusapu voidaan vahvistaa sopimuksella tai oikeuden päätöksellä.

Oikeusministeriön antama ohje elatusavun laskemiseen 

Varallisuusselvityslomake (pdf)

Päivitetty: 13.9.2020