Hyppää sisältöön

Lapsen huolto

Lapsen huollolla tarkoitetaan lapsen henkilökohtaisten asioiden hoitoa ja huolenpitoa lapsesta.

Lapsen huoltajia ovat hänen vanhempansa tai henkilöt, joille lapsen huolto on uskottu.

 Huoltaja päättää 

  • lapsen hoidosta 
  • kasvatuksesta
  • koulutuksesta
  • asuinpaikasta
  • uskonnosta
  • terveydenhuollosta
  • harrastuksista ja muista lapsen henkilökohtaisista asioista.

Huoltajalla on oikeus saada lasta koskevat tiedot viranomaisilta ja oikeus tulla kuulluksi lasta koskevia viranomaispäätöksiä tehtäessä.

Yhteishuolto

Yhteishuolto tarkoittaa, että huoltajat vastaavat yhdessä lapsen huoltoon kuuluvista tehtävistä ja tekevät yhdessä lasta koskevat päätökset. Lapsen kanssa asuva vanhempi voi kuitenkin päättää lapsen arkisista asioista, päivittäisestä hoidosta ja huolenpidosta.

Yksinhuolto

Yksinhuolto tarkoittaa, että lapsella on vain yksi huoltaja. Tämä voi olla lapsen edun mukainen ratkaisu esimerkiksi tilanteissa, joissa vanhemmille tulee toistuvasti kiistaa asioista, joista tulisi päättää yhdessä. Vanhemmat voivat sopia yksinhuollosta keskinäisellä sopimuksella tai tuomioistuin voi päättää siitä.  

Yksinhuoltaja voi tehdä lasta koskevat päätökset yksin. Viranomaiset, esimerkiksi päiväkoti, koulu, terveydenhoito ja sosiaalitoimi, antavat lasta koskevat tiedot lähtökohtaisesti vain huoltajalle. Huoltajan erikseen antamalla luvalla, sopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä tietoja voidaan antaa myös toiselle vanhemmalle tai muulle henkilölle.

Päivitetty: 13.9.2020