Hyppää sisältöön

Lapsen tapaaminen

Tapaamisoikeuden tarkoituksena on turvata lapselle oikeus pitää yhteyttä siihen vanhempaan, jonka luona lapsi ei asu. Tapaamisoikeuteen kuuluu, että lapsi saa ajoittain olla tämän vanhemman luona, tavata tätä muualla tai pitää tähän yhteyttä muulla tavoin. 

Lapsen tapaamisoikeuden turvaaminen on kummankin vanhemman vastuulla.  Vanhempien on edistettävä lapsen tapaamisoikeuden toteutumista ja vältettävä kaikkea, mikä voisi aiheuttaa haittaa lapsen ja toisen vanhemman väliselle suhteelle.

Tapaamisoikeudesta päätettäessä lähtökohtana on lapsen etu. Ratkaisua tehtäessä on otettava huomioon lapsen ikä, mielipide, toivomukset ja yksilölliset tarpeet sekä se, miten vanhemmat käytännössä pystyvät huolehtimaan tapaamisoikeuden tavoitteiden toteutumisesta.

Tuetut ja valvotut tapaamiset sekä valvottu vaihto

Vanhemmat voivat sopia tai tuomioistuin voi määrätä, että tapaamiset toteutetaan tuettuina tai valvottuina tai että tapaamiset aloitetaan ja lopetetaan valvotusti (valvotut vaihdot).

Valvonnalle ja tuelle on oltava lapsen edun kannalta perusteltu syy. Tapaamiset voivat olla valvottuja vain, jos tapaamisten tukeminen tai valvotut vaihdot eivät riitä turvaamaan lapsen etua. Pääsääntöisesti sosiaaliviranomainen järjestää valvottuja tapaamisia, kun niistä on tuomioistuimen päätös.

Päivitetty: 13.9.2020