Hyppää sisältöön

Lapsiperheiden kotipalvelu

Kaupungin lapsiperheiden palvelut muuttivat Perusturvakeskuksesta uuteen Perheiden taloon ti-ke 23.-24.8.2022. Perheiden talon osoite on Mikkolantie 50 B (Rinteen päiväkodin vieressä). 

Lapsiperheiden kotipalvelua järjestetään perheille, joissa vanhemmat tarvitsevat apua lapsen hoidossa ja arjessa selviytymisessä.

Kotipalvelun tarvetta arvioitaessa otetaan huomioon avun tarpeen kiireellisyys ja mahdollisuus saada muuta apua tai palvelua. Ensisijaisesti palvelua annetaan lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi tilanteissa, joissa vanhempien toimintakyky on alentunut. Toissijaisesti palvelua annetaan vanhempien hoito- tai asiointikäyntien ajaksi. 

Palvelu myönnetään lapsiperheille esimerkiksi seuraavien syiden perusteella:

 • raskaus ja lapsen syntymä
 • monikkoperhe
 • vanhemman uupumus
 • äkillinen elämäntilanteen muutos tai kriisi
 • vanhemman sairastuminen tai loukkaantuminen
 • tuen tarve lapsen hoidossa ja kasvatuksessa
 • vanhemman tai sisaruksen välttämättömät asiointikäynnit

Palvelua ei myönnetä:

 • pelkkään siivoukseen
 • kuljetukseen
 • työn, opiskelun tai harrastuksen vuoksi
 • korvaamaan päivähoitoa
 • sairaan lapsen hoitoon työssäkäyville vanhemmille (vanhemmalla oikeus tilapäiseen hoitovapaaseen)

Lapsiperheiden kotipalvelua on mahdollista saada määräajaksi joko tilapäiseen tai säännölliseen tarpeeseen.

Tilapäinen kotipalvelu on tarkoitettu perheille, joilla on lyhytaikainen avun tai tuen tarve. Kotipalvelu katsotaan tilapäiseksi, kun palvelua annetaan kolmen kuukauden aikana enintään 15 tuntia. Jos kotipalvelun tarvetta on tätä enemmän, katsotaan palvelu säännölliseksi. Mikäli säännöllisen kotipalvelun tarve jatkuu yli kolme kuukautta, arvioidaan palvelutarve moniammatillisesti yhteistyössä perhettä tukevien muiden palveluiden kanssa. Tämän tarkoituksena on löytää perheen tarpeita parhaiten vastaava apu ja tuki silloin, kun kotipalvelun tuki ei ole riittävää. 

Lapsiperheiden kotipalvelu on maksullista. Tilapäisen kotipalvelun palveluseteliä on mahdollista hakea myös neuvolan kautta. 

Lomakkeita ja ohjeita

Yhteystiedot

Lapsiperheiden kotipalvelun palvelupuhelin
050 390 4722
kotipalvelu@ylojarvi.fi
Soittoaika ma-to klo 11.30 - 12.30
Lisma Päivi
Perhetyöntekijä
040 133 4811
Silmonen Jenni
Perhetyöntekijä
050 390 4736
Vuorinen Sanna
Perhetyöntekijä
050 327 7977
Päivitetty: 24.8.2022