Hyppää sisältöön

Lastenneuvolakäynnit

Lastenneuvolatarkastukset toteutetaan terveydenhoitajan ja lääkärin kanssa yhteistyössä. Neuvolalääkäri hoitaa neuvolaan kuuluvat terveystarkastukset. Muissa sairaanhoidollisissa asioissa voi ottaa yhteyttä oman alueen omahoitajaan varatakseen ajan omalääkäriltä.

Neuvolakäynteihin varattu aika vaihtelee käynnin luonteesta riippuen. Määräaikaistarkastusten lisäksi tarjotaan yksilöllisiä vastaanottokäyntejä perheen omista tarpeista lähtien. 

Lapsi saa neuvolassa kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset. Kuumeista lasta ei voi rokottaa, mutta lieväoireinen flunssa tai antibioottihoito ei ole este rokottamiselle.

Neuvolaikäisen rokotusopas, THL (pdf)

Neuvolaan ovat aina tervetulleita molemmat vanhemmat sekä koko perhe. Tulettehan koko perhe terveenä neuvolaan, kiitos! 

Kun lapsi sairastaa

Ethän tuo sairasta lasta neuvolaan. Mikäli lapsi on sairaana, tulee neuvolakäyntiä siirtää.

Alle 10-vuotiaan lapsen sairastuttua äkillisesti, huoltaja voi jäädä pois töistä tai opiskelupaikasta tilapäiselle hoitovapaalle 1-3 päiväksi. Hoidon tarpeen arviointi tulee tehdä heti ensimmäisenä sairastumispäivänä tai ilta-aikaan sairastuessa heti sen jälkeisenä päivänä. Hoitovapaaselvityksen voi kirjoittaa terveydenhoitaja tai oman alueen sairaanhoitaja. 

Jos lapsi sairastuu viikonloppuna, hoidon tarpeen arvion sekä hoitolomaselvityksen tekee ensiavun sairaanhoitaja. 

Hoitolomaselvityksiä ei kirjoiteta takautuvasti eikä sähköpostien tai tekstiviestien perusteella.

Laajat terveystarkastukset

Laajat terveystarkastukset toteutetaan 2-4 kuukauden, 1,5 vuoden ja 4 vuoden iässä.

Käynneillä keskustellaan voimavara- ja mielialakyselyiden pohjalta perheen toivomista teemoista liittyen koko perheen hyvinvointiin sekä tuetaan perheen omia voimavaroja.

Voit tulostaa oheiset lomakkeet mukaan laajoihin terveystarkastuksiin tai pyytää ne omalta terveydenhoitajaltasi:

Päiväkoti täyttää etukäteen havannointilomakkeen 1,5-vuotiaasta ja 4-vuotiaasta lapsesta ja lähettää sen vanhempien luvalla lastenneuvolaan terveystarkastusta varten. Neuvolasta lähetetään terveydenhoitajan ja lääkärin sekä vanhempien kanssa yhdessä laadittu tiedonsiirtolomake päivähoitopaikkaan.

Kaikkien neuvolassa jaettavien lomakkeiden täyttäminen on vapaaehtoista. Kysymyksiin vastaamisen tarkoitus on auttaa perhettä pohtimaan hyvinvoinnin kannalta tärkeitä asioita. Tiedot ovat luottamuksellisia ja terveydenhuollon salassapitosäädökset koskevat niitä. Lomakkeista tehdään kirjaukset potilasasiakirjoihin, minkä jälkeen ne annetaan takaisin tai hävitetään.

Voit varata lapsellesi ajan 1-, 2-, 3-, 4-, ja 5-vuotistarkastuksiin, sekä 1 v 4 kk tarkastukseen eTerveyspalvelun kautta. 

Imetysohjausta neuvoloissa

Haluaisitko saada varmuutta ja luottamusta imetykseen, tarkistuttaa vauvan imuotteen tai oman imetysasennon?

Neuvoloiden terveydenhoitajat antavat imetysohjausta jokaisessa neuvolan toimipisteessä ma-pe klo 11–11.30. Imetysohjaukseen voit tulla ilman ajanvarausta kyseisenä aikana.

Neuvolat

  • Asuntila
  • Keskusta
  • Kuru
  • Metsäkylä
  • Siivikkala
  • Viljakkala

Toimipaikkojen yhteystiedot

Chat ma-pe klo 8-10

Chat-ponnahdusikkuna näkyy neuvoloiden sivuilla, kun terveydenhoitaja on linjoilla vastaamassa. 

Päivitetty: 4.8.2022