Hyppää sisältöön

Lastensuojeluilmoitus

Syitä lastensuojeluilmoituksen tekemiseen voivat olla esimerkiksi

 • lapsen tarpeiden laiminlyönti
 • lapsen heitteillejättö
 • pahoinpitely tai seksuaalinen hyväksikäyttö tai niiden uhka
 • puutteet hoidossa tai huolenpidossa
 • lapsen huoltajan päihde- tai mielenterveysongelmat, jaksamattomuus, oman hoidon laiminlyöminen
 • arjen tukiverkon puute, jos se vaarantaa lapsen hyvinvoinnin
 • lapsen oma päihteidenkäyttö, mielenterveysongelmat, rikoksilla oireilu tai itsetuhoisuus
 • vanhemman ja lapsen väliset vakavat vuorovaikutusongelmat
 • jatkuva koulunkäynnin laiminlyönti
 • lapsen suhteeton vastuu perheen arjesta esimerkiksi vanhemman sairauden vuoksi
 • heikko taloudellinen tilanne, joka vaarantaa lapsen huolenpidon tai kehityksen

Kuka tahansa voi tehdä lastensuojeluilmoituksen. Ilmoituksen voi tehdä lapsi tai vanhempi itse tai muu henkilö, joka on huolissaan lapsesta. Yksityishenkilö voi tehdä ilmoituksen nimettömänä.

Jos et ole varma, pitäisikö lastensuojeluilmoitus tehdä, voit kysyä ensin neuvoa sosiaalityöntekijältä kertomatta lapsen henkilöllisyyttä. 

Monilla viranomaisilla on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus. Näitä ovat muun muassa

 • sosiaali- ja terveydenhuolto
 • lasten päivähoito
 • opetustoimi
 • nuorisotoimi
 • poliisi
 • seurakunta
 • hätäkeskus
 • koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhot

Näiden tahojen palveluksessa tai luottamustoimessa olevien on tehtävä lastensuojeluilmoitus, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittämistä. 

Lastensuojeluasian vireille tulon jälkeen lastensuojelun työntekijän on arvioitava välittömästi mahdollinen kiireellinen lastensuojelun tarve. Lastensuojelutarpeen selvittämisen lisäksi tehdään palvelutarpeen arviointi. Arviointi on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä asian vireille tulosta ja sen on valmistuttava kolmen kuukauden kuluessa.

Lastensuojeluasiakkuus alkaa, jos sosiaalityöntekijä arvioinnin perusteella toteaa, että lapsen terveys tai kehitys vaarantuvat kasvuolosuhteiden tai lapsen oman käyttäytymisen vuoksi ja lapsi tarvitsee lastensuojelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia.

Lomake yhteydenottoa ja lastensuojeluilmoitusta varten (pdf)

Voit tehdä lastensuojeluilmoituksen tai ilmoituksen sosiaalihuollon tarpeesta sähköisellä lomakkeella, jos tiedät lapsen henkilötunnuksen. Lomake ohjautuu lastensuojelupäivystykseen. 

Sähköinen lastensuojeluilmoitus

Sähköinen ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta

Yhteystiedot

Sosiaalipäivystys Ylöjärvellä
050 437 1301 ma-pe klo 8-16
Iltaisin ja viikonloppuisin yhteydenotot Tampereen sosiaalipäivystykseen, p. 0500 625 990.
Päivitetty: 4.1.2022