Hyppää sisältöön

Lastensuojelun palvelut

Ensisijaisesti lasta ja perhettä autetaan avohuollon tukitoimien avulla, joita ovat esimerkiksi

  • tehostettu perhetyö
  • tukiperhe tai tukihenkilö
  • perhekuntoutus
  • hoito- ja terapiapalvelut
  • taloudellinen tuki
  • avohuollon sijoitus.

Kiireellinen sijoitus on tukitoimi, johon ryhdytään, mikäli lapsi on välittömässä vaarassa.

Sijaishuolto

Joskus avohuollon tukitoimet eivät ole riittäviä ja lapsi on otettava huostaan.

Huostaanotto on viimesijainen toimenpide ja tarkoittaa, että vastuu lapsen hoidosta ja kasvatuksesta siirtyy viranomaisille. Silloin on aina kysymys vakavista puutteista lapsen huolenpidossa ja kasvuolosuhteissa tai esimerkiksi lapsen vakavasta päihteidenkäytöstä tai rikollisesta elämäntavasta.

Kun lapsi otetaan huostaan, hänelle järjestetään sijaishuolto kodin ulkopuolella. Sijaishuolto voidaan toteuttaa perhehoitona tai laitoshoitona.

Lomake yhteydenottoa tai lastensuojeluilmoitusta varten (pdf)

Yhteystiedot

Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden puhelinajat
ma-ke ja pe klo 12-13
Asp Anne
Sosiaalityöntekijä
03 565 28495
Järvinen Sari
Sosiaalityöntekijä
03 565 28504
Leivo Pia
Sosiaalityöntekijä
03 565 28503
Mattinen Pauliina
Sosiaalityöntekijä
03 565 28014
Peltola Nina
Sosiaalityöntekijä
03 565 28682
Seesvuori Hanna
Sosiaalityöntekijä
03 565 28510
Päivitetty: 13.9.2020