Hyppää sisältöön

Lehmustanhua

Kirkonseudun kortteli 426, Lehmustanhuan asemakaavan muutosalue, sijaitsee Ylöjärven kaupungin ydinkeskustasta noin 2 km pohjoiseen Viljakkalantien ja Veittijärven välissä. Korttelin 426 asuinkiinteistöt rajautuvat korttelin keskellä Ylöjärven kaupungin omistaman kiinteistön 1:707 osaan, jolla ei ole asemakaavassa osoitettu erityistä merkintää tai maankäyttöä vaan alue sisältyy AP II -merkintään. Kiinteistöllä 1:707 osalla on Lehmustanhuankadun jatke, jolta on liittymät asuinkiinteistölle. 

Asemakaavamuutoksella Lehmustanhuan katualue ulotetaan koskemaan korttelin keskusaluetta kokonaisuudessaan (1:707). Tavoitteena on kaavamuutoksen myötä saada katualue yhdyskuntatekniikan huollon piiriin. Katualueen ympärille tulee jättää sellaista tilaa, jonne kaava sallii sijoitettavaksi aurauslumet. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos olivat nähtävillä 25.5.-8.6.2022 välisen ajan.

Kaavaehdotuksen asiakirjat oli nähtävillä 7.9. – 20.9.2022 välisen ajan.

Kaavaa laatii kaavoitusarkkitehti Mia Saloranta. 

Kaava-aineisto

Valmisteluvaiheen asiakirjat:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.5.2022 (pdf)

Luonnosvaiheen asiakirjat:

Kaavaluonnos 18.5.2022 (pdf)

Kaavaselostus 18.5.2022 (pdf)

Ehdotusvaiheen asiakirjat:

Kaavaehdotus 24.8.2022 (pdf)

Kaavaselostus 24.8.2022 (pdf)

Yhteystiedot

Hyytinen Esko
Kaavoituspäällikkö
044 431 4324
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut, maisematyöluvat (kaavatonttien ulkopuoliset alueet)
Saloranta Mia
Kaavoitusarkkitehti
044 481 1312
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut
Päivitetty: 12.10.2022