Hyppää sisältöön

Leppälahden ranta-asemakaavan muutos

Ranta-asemakaavan muutos koskee voimassa olevan ranta-asemakaavan loma-asuntojen RA-korttelialueen 3 rakennuspaikkoja 1-4 sekä niiden pohjois- ja itäpuolista maa- ja metsätalousaluetta (M). Lomarakennuspaikat osoitetaan kaavamuutoksella voimassa olevan kiinteistöjaotuksen mukaisesti. Tieyhteys tonteille osoitetaan niiden pohjoispuolelle maa- ja metsätalousalueelle (M) kuten voimassa olevassa ranta-asemakaavassa.

Leppälahden ranta-asemakaavan muutos asetettiin vireillle, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja luonnos pidettiin nähtävillä 26.2.-26-3-2020 välisen ajan.

Leppälahden ranta-asemakaavan muutos, ehdotus pidettiin nähtävillä 10.6. - 31.7.2020 välisen ajan.

Kaavaa laatii: Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa, Mika Heikkilä p. 0400 234 134 etunimi.sukunimi@ymparistonsuunnittelu.fi

Ylöjärven kaupungin yhteyshenkilö: kaavasuunnittelija Helena Keva

Kaava-aineistot:

Kaavaehdotus 20.5.2020

Kaavaselostus liitteineen, ehdotus 20.5.2020

Kaavaluonnos 19.2.2020

Kaavaselostus liitteineen, luonnos 19.2.2020

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.2.2020

Yhteystiedot

Kaavoitus, asiakaspalvelu
kaavoitus@ylojarvi.fi
Keva Helena
Kaavasuunnittelija
041 730 2041
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut
Päivitetty: 2.9.2020