Kadut ja tiet

Liikenneväylien hoidon ja kunnossapidon painopisteitä ovat liikenneturvallisuuden parantaminen sekä teiden nykyisen hoitotason säilyttäminen routavaurioiden ja kuivatuksen parantamisella. Teiden peruskunnostuksia suoritetaan eri kaava-alueilla.

Katujen uudisrakentaminen painottuu asutuksen osalta pääosin Kirkonseudulla Haaviston alueen laajennukseen, Metsäkylään, Viljakkalassa Vilpeen uudelle kaava-alueelle ja Kurussa Kallionpään alueelle sekä uusien teollisuusalueiden teiden rakentaminen Heinikon ja Kolmenkulman alueella.

Teiden hoitotaso ja kunnossapitotoimenpiteet toteutetaan hoito- ja kunnossapitoluokituksen mukaisesti.

Ajoneuvojen siirrot

Ajoneuvojen siirtämisestä annetun ajoneuvosiirtolain perusteella kaupunki siirtää ajoneuvoja romuajoneuvoille varattuun varasto- ja säilytyspaikkaan.

> Ajoneuvojen siirrot

Kunnossapito ja katuvalaistus

Kunnossapitoyksikkö hoitaa ympärivuotisesti kaava-alueiden katujen, kevyenliikenteenväylien ja pysäkkikatosten kunnossapidon. 

Katuvalaistus: Kaupunki valaisee asemakaava-alueilla olevia liikenneväyliä sekä haja-asutusalueella yksittäisiä yleisten teiden osuuksia, pääasiassa koulujen läheisyydessä.

> Kunnossapito

Luvat ja katutilavalvonta

Kaava-alueiden katu- ja muilla yhteisillä alueilla tehtävät kaivutyöt edellyttävät katu- ja sijoituslupaa.

> Luvat ja katutilavalvonta

Suunnittelu 

Kunnallistekninen suunnittelu tuottaa rakentamisen edellyttämiä katu- ja vesihuolto- sekä yleisten alueiden suunnitelmia.

> Nähtävillä olevat suunnitelmat

Yksityistiet

Kaupunki myöntää yksityisteiden kunnossapitoavustuksia tiekunnille. Tiekunnan tietojen on oltava ajan tasalla yksityistierekisterissä ja ns. kansallisessa tietietojärjestelmässä eli Digiroadissa (painorajoitukset, tienkäytön rajoitukset ja kieltämiset). Lisätietoja uudesta yksityistielaista

> Yksityistiet

 


Sivu päivitetty 14.1.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi