Ajoneuvojen siirrot

Laki ajoneuvojen siirtämisestä tuli voimaan 1. päivänä huhtikuuta 2009. Tällä lailla kumotaan ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annettu laki.

Ajoneuvojen siirtämisestä annetun ajoneuvosiirtolain perusteella ajoneuvoja siirretään romuajoneuvoille varattuun varasto- ja säilytyspaikkaan, os. Kolsopintie 4, Ylöjärvi.

Ajoneuvot ovat lunastettavissa virka-aikana 30 päivän kuluessa kuuluttamispäivästä lukien, minkä jälkeen noutamatta jätettyjen ajoneuvojen omistusoikeus siirtyy Ylöjärven kaupungille. Oikeus ajoneuvoon on noudettaessa selvitettävä.

Romuajoneuvolaki

Laissa kerrotaan ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä. Laki kokonaisuudessaan löytyy Finlex-tietokannasta.

Ajoneuvon varastosiirtopäätös 10.10.2017

Ajoneuvon varastosiirtopäätös 17.8.2017

Ajoneuvon varastosiirtopäätös 18.7.2017


Sivu päivitetty 10.10.2017

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi