Luvat ja katutilavalvonta

Katu- ja sijoituslupa

Kaava-alueiden katu- ja muilla yhteisillä alueilla tehtävät kaivutyöt edellyttävät katu- ja sijoituslupaa. (laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 547/2005 14 a §) Ylöjärven kaupunki valvoo myönnettävän luvan myötä näitä kaivutöitä. Katu- ja/tai sijoituslupaan on aina liitettävä myös tilapäinen liikenteenjärjestelysuunnitelma. Työstä vastaavan on tehtävä ilmoitus kaupungille 21 vuorokautta ennen töiden aloittamista.

Katu- ja sijoitusluvan hakemiseen käytetään ensisijaisesti Lupapistettä: www.lupapiste.fi.

Katuluvasta perittävät maksut perustuvat teknisen lautakunnan päätökseen 22.8.2018 § 65 liite 2.

 


Sivu päivitetty 13.1.2020

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi