Luvat ja katutilavalvonta

Katu- ja sijoituslupa

Kaava-alueiden katu- ja muilla yhteisillä alueilla tehtävät kaivutyöt edellyttävät katu- ja sijoituslupaa. Ylöjärven kaupunki valvoo myönnettävän luvan myötä näitä kaivutöitä. Työstä vastaavan on tehtävä ilmoitus kaupungille 21 vuorokautta ennen töiden aloittamista.


Sivu päivitetty 9.10.2017

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi