Kunnossapito

Kunnossapitoyksikkö hoitaa ympärivuotisesti kaava-alueiden katujen ja kevyenliikenteenväylien ja pysäkkikatosten kunnossapidon.

Tiekunnat hoitavat itse teiden kunnossapidon.
 

Kaava-alueen katujen, teiden ja kevytliikenneväylien katu- ja kunnossapitoluokitus

Ylöjärven kaupungin tekninen lautakunta on tehnyt 16.6.2016 päätöksen koskien otsikon mukaisten kohteiden katu- ja kunnossapitoluokitusta. Kunossapitoluokitus määrittää kunnossapitotoimenpiteille tarkoituksenmukaisen järjestyksen ja väylien kunnolle tavoitteellisen laatutason.

Kadut on jaettu kahteen kunnossapitoluokkaan:
2. luokkaan kuuluvat kokoojakadut
3. luokkaan kuuluvat asunto- ja tonttikadut.

Kunnossapitotoimenpiteitä ovat:

1. Talvikunnossapito
- katujen auraus
- liukkauden torjunta
- hiekan poisto

2. Kesäkunnossapito
- höyläys/ lanaus
- pölynsidonta
- ajoratamaalaukset
- paikkaukset

Alla luettelo II -luokan kaavateistä. Muut tiet ovat III -luokan teitä.


Katuvalaistus

Katuvalohuolto tehdään keskitetysti syksyisin ja talvella. Rikkinäisistä katuvalolampuista ilmoitetaan kunnossapitopäällikölle. > Tee ilmoitus rikkinäisistä katuvaloista


Maan- ja lumenkaatopaikat

Tällä hetkellä Ylöjärven kaupungilla ei ole tarjota maankaatopaikkaa.

Lumenkaatopaikka sijaitsee Siltatien sillan vieressä.

Lumenkaatopaikalle saa viedä vain Ylöjärven alueelta lumikuormia ja kuormien on oltava puhtaasti pelkkää lunta. Lumikuormien viemiseen pitää pyytää lupa tekniseltä toimistolta.


Liikennealueiden ylläpidon tuotteistus

Ylöjärven kaupunki ja ympäristö kunnat ja kaupungit ovat laatineet yhteisen toimintamallin yleisten alueiden ylläpitoon.

Ylläpito jakautuu yleisten alueiden hoitoon ja kunnossapitoon. Hoito tarkoittaa sitä, että kohteen rakennetta ei muuteta. Kunnossapito taas tarkoittaa uusimista, korjaamista tai kunnostamista.

Hoidolle ja kunnossapidolle on määritelty omat tehtäväkortit. Tehtäväkorteissa on määritelty mm. tehtävän kuvaus ja suoritusaika.

> Tuotteistuksen tehtäväkortit


Sivu päivitetty 14.1.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi