Postilaatikon sijoittaminen

Viestintävirasto on antanut 31.5.2011 määräyksen  postilaatikkojen sijoittamisesta

Postilaatikon sijoittaminen

Postilaatikko pitää sijoittaa postiyrityksen määrittelemään paikkaan. Postilaatikkojen sijoittelussa on postilain ja Viestintäviraston määräyksen mukaan otettava huomioon muun muassa liikenneturvallisuusvaatimukset.

Mikäli postilaatikko ei ole sijoitettu viestintäviraston antaman määräyksen mukaisesti, Ylöjärven kaupunki ei korvaa postilaatikkojen rikkoutumisia, jotka ovat johtuneet tien kunnossapitotoimenpiteistä. (kts. määräyksen lopusta kuvat)

Kiistat postilaatikon sijoittamisessa

Postilaatikon sijoittamiseen liittyen tulisi olla ensisijaisesti yhteydessä suoraan postiyritykseen. Kiistatapauksessa postilaatikon sijoittamisesta päättää oman kunnan rakennusvalvonta.

 

 

 

 


Sivu päivitetty 22.8.2017

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi