Sattuneet vahingot ja vahingonkorvaukset

Vahingon sattuessa kannattaa

  • kirjata muistiin tarkka vahinkoaika ja -paikka sekä vahingon aiheuttaja
  • ottaa valokuvia tapahtumapaikasta, vahingon aiheuttajasta, tiestöstä ja vaurioista

Näin vahingot ja vahinko-olosuhteet ovat varmimmin todettavissa ja tutkittavissa.

Vahingonkorvauksen hakeminen

Korvaushakemuksen käsittely edellyttää, että vahinkoaika ja -paikka sekä vahingon aiheuttaja on määritelty mahdollisimman tarkasti. Hakemuksesta tulee ilmetä myös tarkka vahinkotapahtuman kuvaus, tapahtumasta aiheutuneet vahingot eriteltyinä sekä euromääräinen korvausvaatimus.

Hakemukseen tulee liittää vahinkotapauksesta riippuen

  • alkuperäiset kuitit maksetuista kustannuksista
  • korjauskustannuslaskelma
  • valokuvat, kartat ja piirrokset vahinkopaikasta ja vahingosta
  • poliisin tutkintailmoitus
  • vahinkotapahtuman silminnäkijöiden lausunnot ja yhteystiedot
  • lääkärinlausunnot
  • selvitys ansionmenetyksestä

Lisätietoja korvaushakemukseen liittyen saa kunnossapitopäälliköltä.

Vahingonkorvaushakemusten käsittely

Korvaushakemukset ratkaistaan tapauskohtaisesti hakijan hakemuksessa esille tuomien seikkojen perusteella.

Vahingonkorvaushakemuksen toimittaminen

Korvaushakemuksen voi toimittaa sähköpostilla tekninen.kirjaamo@ylojarvi.fi tai postitse osoitteella Ylöjärven kaupunki / Tekniikka- ja ympäristöosasto, PL 22, 33471 Ylöjärvi.


Sivu päivitetty 25.3.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi