Rakentaminen

 

Rakennushankkeet

Kyröskoskentien varteen rakennetaan kevyen liikenteen väylä 2017-2018

Viljakkalan Kyröskoskentien varteen, Mannin ja Viljakkalan taajamien välille aletaan rakentaa kevyeen liikenteen väylää syksyllä 2017. Rakennustyöt käynnistyvät maanlunastusten, suunnittelun ja urakoitsijan kilpailutuksen jälkeen. Rakentaminen alkaa Viljakkalan keskustan päästä. Väylä valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä. Lisätietoja

Metsäkylän koulun laajennustyömaa muuttaa pyöräilyreittejä 5.6.2017 - toukokuu 2018

Metsäkylän koulun laajennuksen rakennustyömaa sulkee väliaikaisesti kevyen liikenteen väyliä koulun lähettyvillä.

Oppilaiden, muiden kulkijoiden sekä työmaan turvallisuuden varmistamiseksi pidetään seuraavat osuudet suljettuina 5.6.2017 - toukokuu 2018:

  • kevyen liikenteen väylä Ruusintieltä koulun pelikentälle katkaistaan kiinteällä aidalla koulun kiinteistön rajalta
  • Heikkiläntieltä Metsäkyläntielle pelikentän kautta kulkeva kevyen liikenteen väylä suljetaan koko pituudeltaan risteävän raskaan työmaaliikenteen takia.

Metsäkylän pallokentän kokoa joudutaan supistamaan rakennustöiden ajaksi. Kesän 2017 aikana kenttä on välillä hetkellisesti suljettu kentän päädyn muutostöiden takia.

Palstatie Vuorentaustassa peruskorjataan 2017, viimeistelytyöt tehdään 2018

Vuorentaustan Palstatie peruskorjataan kesän ja syksyn 2017 aikana. Peruskorjauksen yhteydessä rakennetaan uusia katualueen kuivatukseen liittyviä sadevesiviemäreitä.

Työt aloitetaan Palstatien Tampereen puoleisesta päästä viikolla 24. Urakoitsija pontittaa ja kaivaa porausmontun, josta hulevesien purkuputki porataan Horhan ulkoilualueelle Hatolantien ali. Siitä työt jatkuvat hulevesiviemärien ja vesijohdon rakentamisella eteenpäin. Viimeistelytyöt ja asfaltoinnit jäävät vuodelle 2018.

Katu kaivetaan auki koko leveydeltään ja Palstatie suljetaan läpikulkuliikenteeltä. Kulku kiinteistöjen pihoihin autolla estyy hetkittäin töiden aikana. Myös vedenjakeluun tulee katkoja.

Siltatie suljettu liikenteeltä välillä Kortteentie - Vaeltajantie 15.7.2018 asti

Ylöjärven kaupunki sulkee Haaviston alueella sijaitsevan Siltatien välillä Kortteentie - Vaeltajantie yleiseltä liikenteeltä 3.4.2017. Sulku kestää 15.7.2018 asti tai kunnes alueen rakennustyöt on saatu tehtyä.

Sulku toteutetaan rakennustöiden vuoksi. Haaviston asuinalue laajenee ja sinne rakennetaan uutta tieverkkoa sekä muutetaan alueen nykyisiä tielinjoja.

Alue on kokonaisuudessaan rakentamistoimintojen alaista työmaa-aluetta, minkä takia sinne ei voida johtaa yleistä liikennettä.

Sulkualueen ohitse pääsee reittiä Siltatie - Kortteentie - Koivumäentie - Lähdevainiontie.

> Sulkualue (pdf)
> Siltatien kaava (pdf)
> Kaavamerkintöjen selitykset (pdf)

 

 


Sivu päivitetty 22.12.2017

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi