Rakentaminen

Hankkeet

  • Kolmenkulman teollisuusalueen rakentaminen jatkuu.
  • Särkän alueella Viljakkalassa rakennetaan teitä ja kunnallistekniikkaa.
  • Kyröskoskentien (Viljakkala - Manni) kevyen liikenteen väylää viimeistellään.
  • Pallotien ja Elotien risteyksen liikenneympyrä on valmistunut.

Siltatie avattu liikenteelle, alueen rakentaminen jatkuu

Siltatie ja Lähdevainiontie avattiin liikenteelle heinäkuussa 2018. Alueen rakentaminen jatkuu edelleen.

Ylöjärven kaupunki sulki Haaviston alueella sijaitsevan Siltatien välillä Kortteentie - Vaeltajantie yleiseltä liikenteeltä 3.4.2017. Sulku toteutettiin rakennustöiden vuoksi. Haaviston asuinalue laajenee ja sinne rakennetaan uutta tieverkkoa sekä muutetaan alueen nykyisiä tielinjoja.

 

 

 

 

 

 


Sivu päivitetty 8.11.2018

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi